เผยแพร่แอป iOS ให้ผู้ทดสอบโดยใช้คอนโซล Firebase

คุณจัดการผู้ทดสอบของทีมและแจกจ่ายบิลด์ให้กับผู้ทดสอบได้โดยใช้คอนโซล Firebase

หากต้องการเผยแพร่แอปให้กับผู้ทดสอบ ให้อัปโหลดไฟล์ IPA โดยใช้คอนโซล Firebase ดังนี้

  1. เปิดหน้า App Distribution ของคอนโซล Firebase เลือกโปรเจ็กต์ Firebase เมื่อได้รับข้อความแจ้ง

  2. ในหน้ารุ่น ให้เลือกแอปที่คุณต้องการเผยแพร่จากเมนูแบบเลื่อนลง

  3. ลากไฟล์ IPA ของแอปไปที่คอนโซลเพื่ออัปโหลด

  4. เมื่ออัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุกลุ่มผู้ทดสอบและผู้ทดสอบแต่ละรายที่คุณต้องการให้รับบิลด์ จากนั้นเพิ่มบันทึกประจำรุ่นสำหรับบิลด์

    ดูจัดการผู้ทดสอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มผู้ทดสอบ

  5. คลิกแจกจ่ายเพื่อให้ผู้ทดสอบใช้งานบิลด์ได้

  6. หากต้องการแชร์ลิงก์ไปยังรุ่นที่เจาะจงกับผู้ทดสอบที่มีสิทธิ์เข้าถึงรุ่นเหล่านั้น ให้คลิกไอคอนลิงก์เพื่อคัดลอกลิงก์รุ่นไปยังคลิปบอร์ด

เมื่อเผยแพร่บิลด์แล้ว บิลด์จะพร้อมใช้งานในหน้าแดชบอร์ดของ App Distribution ของคอนโซล Firebase เป็นเวลา 150 วัน (5 เดือน) เมื่อบิลด์ใกล้หมดอายุ 30 วัน การแจ้งเตือนการหมดอายุจะปรากฏทั้งในคอนโซล Firebase และรายชื่อบิลด์ของผู้ทดสอบในอุปกรณ์ทดสอบ

ผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับเชิญให้ทดสอบแอปจะได้รับคำเชิญทางอีเมลให้เริ่มต้นใช้งาน และผู้ทดสอบที่มีอยู่จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าบิลด์ใหม่พร้อมทดสอบแล้ว หากต้องการดูวิธีติดตั้งแอปทดสอบ โปรดดูเตรียมตัวเป็นผู้ทดสอบ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ทดสอบแต่ละรายได้ว่าพวกเขายอมรับคำเชิญหรือไม่และดาวน์โหลดแอปในคอนโซล Firebase หรือไม่

ผู้ทดสอบมีเวลา 30 วันในการยอมรับคำเชิญให้ทดสอบแอปก่อนหมดอายุ เมื่อคำเชิญหมดอายุในอีก 5 วัน การแจ้งเตือนการหมดอายุจะปรากฏในคอนโซล Firebase ถัดจากผู้ทดสอบในรุ่น คุณจะต่ออายุคำเชิญได้โดยส่งอีกครั้งโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงในแถวผู้ทดสอบ

ขั้นตอนถัดไป