นำเข้าผู้ทดสอบจากไฟล์ CSV

การนำเข้าผู้ทดสอบจากไฟล์ค่าที่คั่นด้วยคอมมา (CSV) จะมีประโยชน์เมื่อต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงรุ่นแก่ผู้ทดสอบจำนวนมาก ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณไม่ต้องป้อนอีเมลของผู้ทดสอบแต่ละคนด้วยตัวเอง คุณจะใช้กลุ่มเพื่อแชร์รุ่นในอนาคตกับกลุ่มที่คุณสร้างได้

หลังจากที่สร้างกลุ่มแล้ว คุณจะอัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีอีเมลผู้ทดสอบในแท็บผู้ทดสอบและกลุ่มของหน้า App Distribution ในคอนโซล Firebase จากนั้นก็นำเข้าอีเมลผู้ทดสอบจากไฟล์ CSV ไปยังกลุ่ม ไฟล์ CSV ต้องมีอีเมลของผู้ทดสอบในคอลัมน์แรก ระบบจะไม่สนใจคอลัมน์เพิ่มเติมทั้งหมด เช่น

ali@example.com
bri@example.com,This is Ignored,This also
cal@example.com,Cal Nguyen (ignored)

ขั้นตอนถัดไป