Importuj testerów z plików CSV

Importowanie testerów z plików CSV jest przydatne, gdy chcesz przyznać dostęp do wersji wielu testerom. Dzięki tej funkcji nie musisz ręcznie wpisywać adresów e-mail poszczególnych testerów. Możesz użyć grup, aby udostępniać przyszłe wersje utworzonej grupie.

Po utworzeniu grupy prześlij plik CSV z adresami e-mail testerów na karcie Testerzy i grupy na stronie Rozpowszechnianie aplikacji w konsoli Firebase. Następnie zaimportujesz do grupy adresy e-mail testerów z pliku CSV. Plik CSV musi zawierać adresy e-mail testerów w pierwszej kolumnie. Wszystkie dodatkowe kolumny zostaną zignorowane. Przykład:

ali@example.com
bri@example.com,This is Ignored,This also
cal@example.com,Cal Nguyen (ignored)

Dalsze kroki