เผยแพร่แอป Android ให้ผู้ทดสอบโดยใช้ Gradle

คุณผสานรวม App Distribution ลงในกระบวนการบิลด์ของ Android ได้โดยใช้ปลั๊กอิน App Distribution Gradle ปลั๊กอินช่วยให้คุณระบุผู้ทดสอบและบันทึกประจำรุ่นในไฟล์ Gradle ของแอป ทำให้คุณกำหนดค่าการกระจายสำหรับประเภทและตัวแปรต่างๆ ของแอปได้

คู่มือนี้อธิบายวิธีเผยแพร่ Android App Bundle (AAB) แก่ผู้ทดสอบโดยใช้ปลั๊กอิน Gradle ของ App Distribution

App Distribution ทำงานร่วมกับบริการแชร์แอปภายในของ Google Play เพื่อประมวลผล AAB ที่คุณอัปโหลดและให้บริการ APK ที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดค่าอุปกรณ์ของผู้ทดสอบ การเผยแพร่ AAB ช่วยให้คุณทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เรียกใช้ APK ที่เพิ่มประสิทธิภาพแล้ว (ให้บริการโดย Google Play) ซึ่งปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์ของผู้ทดสอบ

 • ระบุและแก้ไขข้อบกพร่องของปัญหาเฉพาะอุปกรณ์

 • ทดลองใช้ฟีเจอร์ App Bundle เช่น การนำส่งฟีเจอร์ Play และ Play Asset Delivery

 • ลดขนาดการดาวน์โหลดสำหรับผู้ทดสอบ

สิทธิ์ที่จำเป็น

หากต้องการอัปโหลด AAB ไปยัง App Distribution คุณต้องลิงก์แอป Firebase กับแอปใน Google Play คุณต้องมีระดับการเข้าถึงที่จำเป็น จึงจะดำเนินการเหล่านี้ได้

หากไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Firebase ที่จำเป็น คุณขอให้เจ้าของโปรเจ็กต์ Firebase มอบหมายบทบาทที่เกี่ยวข้องให้คุณผ่านการตั้งค่า IAM ของคอนโซล Firebase ได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าถึงโปรเจ็กต์ Firebase รวมถึงการค้นหาหรือการกำหนดเจ้าของ โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย"สิทธิ์และการเข้าถึงโปรเจ็กต์ Firebase"

ตารางต่อไปนี้ใช้กับการลิงก์แอป Firebase กับแอปใน Google Play และการอัปโหลด AAB

การดำเนินการในคอนโซล Firebase สิทธิ์ IAM ที่จำเป็น บทบาท IAM ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นโดยค่าเริ่มต้น บทบาทที่จำเป็นเพิ่มเติม
ลิงก์แอป Firebase กับแอปใน Google Play firebase.playLinks.update มีบทบาทใดบทบาทหนึ่งต่อไปนี้ สิทธิ์เข้าถึงบัญชีนักพัฒนาแอป Google Play ในฐานะผู้ดูแลระบบ
อัปโหลด AAB ไปยัง App Distribution firebaseappdistro.releases.update มีบทบาทใดบทบาทหนึ่งต่อไปนี้ ––

ก่อนเริ่มต้น

 1. เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Android หากยังไม่ได้ทำ ที่ส่วนท้ายของเวิร์กโฟลว์นี้ คุณจะเห็นแอป Android ใน Firebase ในโปรเจ็กต์ Firebase

  หากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase เพียงแค่สร้างโปรเจ็กต์และลงทะเบียนแอป หากคุณตัดสินใจจะใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โปรดทำตามขั้นตอนทั้งหมดในเพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Android

 2. หากต้องการสร้างลิงก์ Firebase ไปยัง Google Play และอัปโหลด AAB โปรดตรวจสอบว่าแอปของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

  • มีการลงทะเบียนแอปใน Google Play และแอป Firebase บน Android โดยใช้ชื่อแพ็กเกจเดียวกัน

  • แอปใน Google Play มีการตั้งค่าบนหน้าแดชบอร์ดของแอปและเผยแพร่ไปยังแทร็ก Google Play แทร็กใดแทร็กหนึ่ง (การทดสอบภายใน การทดสอบแบบปิด การทดสอบแบบเปิด หรือเวอร์ชันที่ใช้งานจริง)

  • การตรวจสอบของแอปใน Google Play เสร็จสมบูรณ์และมีการเผยแพร่แอปแล้ว ระบบจะเผยแพร่แอปหากคอลัมน์สถานะแอปแสดงสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ การทดสอบภายใน (ไม่ใช่การทดสอบภายในฉบับร่าง) การทดสอบแบบปิด การทดสอบแบบเปิด หรือเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

 3. วิธีลิงก์แอป Android ใน Firebase กับบัญชีนักพัฒนาแอป Google Play

  1. ในคอนโซล Firebase ให้ไปที่ การตั้งค่าโปรเจ็กต์ จากนั้นเลือกแท็บการผสานรวม

  2. ในการ์ด Google Play ให้คลิกลิงก์
   หากคุณลิงก์กับ Google Play อยู่แล้ว ให้คลิกจัดการแทน

  3. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้การผสานรวม App Distribution แล้วเลือกแอป Android ใน Firebase ที่จะลิงก์กับ Google Play

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลิงก์กับ Google Play

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Android

 1. ในไฟล์ Gradle ระดับรูท (ระดับโปรเจ็กต์) (<project>/build.gradle.kts หรือ <project>/build.gradle) ให้เพิ่มปลั๊กอิน Gradle ของ App Distribution เป็นทรัพยากร Dependency ดังนี้

  Kotlin

  plugins {
    // ...
    id("com.android.application") version "7.3.0" apply false
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
  
    // Add the dependency for the App Distribution Gradle plugin
    id("com.google.firebase.appdistribution") version "5.0.0" apply false
  }
  

  Groovy

  plugins {
    // ...
    id 'com.android.application' version '7.3.0' apply false
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.2' apply false
  
    // Add the dependency for the App Distribution Gradle plugin
    id 'com.google.firebase.appdistribution' version '5.0.0' apply false
  }
  
 2. ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยทั่วไปจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้ติดตั้งปลั๊กอิน App Distribution Gradle ดังนี้

  Kotlin

  plugins {
   id("com.android.application")
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id("com.google.gms.google-services")
  
   // Add the App Distribution Gradle plugin
   id("com.google.firebase.appdistribution")
  }
  

  Groovy

  plugins {
   id 'com.android.application'
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id 'com.google.gms.google-services'
  
   // Add the App Distribution Gradle plugin
   id 'com.google.firebase.appdistribution'
  }
  
 3. หากคุณใช้พร็อกซีหรือไฟร์วอลล์ขององค์กร ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ระบบ Java ต่อไปนี้ที่ช่วยให้ App Distribution อัปโหลดการกระจายไปยัง Firebase ได้

  -Djavax.net.ssl.trustStore=/path/to/truststore -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=password
  

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase

ก่อนที่จะใช้ปลั๊กอิน Gradle ได้ คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์กับโปรเจ็กต์ Firebase ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ โดยค่าเริ่มต้น ปลั๊กอิน Gradle จะค้นหาข้อมูลเข้าสู่ระบบจาก Firebase CLI หากไม่มีการใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์อื่น

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้การจัดจำหน่าย

ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยทั่วไปจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้กำหนดค่า App Distribution โดยเพิ่มส่วน firebaseAppDistribution อย่างน้อย 1 ส่วน

ตัวอย่างเช่น หากต้องการแจกจ่ายบิลด์ release ให้กับผู้ทดสอบ ให้ทําตามวิธีการต่อไปนี้

Kotlin

import com.google.firebase.appdistribution.gradle.firebaseAppDistribution

android {

 // ...

 buildTypes {
   getByName("release") {
     firebaseAppDistribution {
       artifactType = "AAB"
       releaseNotesFile = "/path/to/releasenotes.txt"
       testers = "ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

Groovy

android {

 // ...

 buildTypes {
   release {
     firebaseAppDistribution {
       artifactType="AAB"
       releaseNotesFile="/path/to/releasenotes.txt"
       testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

คุณกำหนดค่า App Distribution สำหรับประเภทรุ่นและเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ได้

เช่น หากต้องการเผยแพร่บิลด์ debug และ release ในฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ "สาธิต" และ "เต็มรูปแบบ" ให้ทำตามวิธีการต่อไปนี้

Kotlin

import com.google.firebase.appdistribution.gradle.firebaseAppDistribution

android {

 // ...

 buildTypes {
   getByName("debug") {...}
   getByName("release") {...}
 }

 flavorDimensions += "version"
 productFlavors {
   create("demo") {
     dimension = "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes = "Release notes for demo version"
       testers = "demo@testers.com"
     }
   }
   create("full") {
     dimension = "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes = "Release notes for full version"
       testers = "full@testers.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

Groovy

android {

 // ...

 buildTypes {
   debug {...}
   release {...}
 }

 flavorDimensions "version"
 productFlavors {
   demo {
     dimension "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes="Release notes for demo version"
       testers="demo@testers.com"
     }
   }
   full {
     dimension "version"
     firebaseAppDistribution {
       releaseNotes="Release notes for full version"
       testers="full@testers.com"
     }
   }
 }

 // ...
}

ใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าการกระจาย

พารามิเตอร์บิลด์ของ App Distribution
appId

รหัสแอป Firebase ของแอป จำเป็นเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอิน Google Services Gradle คุณค้นหารหัสแอปได้ในไฟล์ google-services.json หรือในคอนโซล Firebase บน หน้าการตั้งค่าทั่วไป ค่าในไฟล์ build.gradle จะลบล้างค่าเอาต์พุตจากปลั๊กอิน google-services

appId="1:1234567890:android:321abc456def7890"
serviceCredentialsFile

เส้นทางไปยังไฟล์ JSON คีย์ส่วนตัวของบัญชีบริการ ต้องระบุเฉพาะเมื่อคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์บัญชีบริการ

artifactType

ระบุประเภทไฟล์ของแอป ตั้งค่าเป็น "AAB" หรือ "APK" ได้

artifactPath

เส้นทางสัมบูรณ์ไปยังไฟล์ APK หรือ AAB ที่ต้องการอัปโหลด

releaseNotes หรือ releaseNotesFile

บันทึกประจำรุ่นสำหรับบิลด์นี้

คุณจะระบุบันทึกประจำรุ่นโดยตรงหรือระบุเส้นทางไปยังไฟล์ข้อความธรรมดาก็ได้

testers หรือ testersFile

อีเมลของผู้ทดสอบที่คุณต้องการเผยแพร่บิลด์ให้

คุณจะระบุผู้ทดสอบเป็นรายชื่ออีเมลที่คั่นด้วยคอมมาได้ดังนี้

testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"

หรือระบุเส้นทางไปยังไฟล์ที่มีรายชื่ออีเมลที่คั่นด้วยคอมมาดังนี้

testersFile="/path/to/testers.txt"
groups หรือ groupsFile

กลุ่มผู้ทดสอบที่คุณต้องการเผยแพร่บิลด์ให้ (ดูจัดการผู้ทดสอบ) มีการระบุกลุ่มโดยใช้ชื่อแทนกลุ่ม ซึ่งดูได้ในแท็บผู้ทดสอบในคอนโซล Firebase App Distribution

คุณระบุกลุ่มเป็นรายการที่คั่นด้วยคอมมาของชื่อแทนกลุ่มได้ ดังนี้

groups="qa-team, android-testers"

หรือระบุเส้นทางไปยังไฟล์ที่มีรายการชื่อแทนกลุ่มซึ่งคั่นด้วยคอมมา ดังนี้

groupsFile="/path/to/tester-groups.txt"
testDevices หรือ testDevicesFile

ประเภทการเผยแพร่ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์เวอร์ชันเบต้าของผู้ทดสอบอัตโนมัติ

อุปกรณ์ทดสอบที่คุณต้องการเผยแพร่บิลด์ (ดูการทดสอบอัตโนมัติ)

คุณระบุอุปกรณ์ทดสอบเป็นรายการข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาคได้ ดังนี้

testDevices="model=shiba,version=34,locale=en,orientation=portrait;model=b0q,version=33,locale=en,orientation=portrait"

หรือระบุเส้นทางไปยังไฟล์ที่มีรายการข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ดังนี้

testDevicesFile="/path/to/testDevices.txt"
testUsername

ชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่จะใช้ระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ

testPassword หรือ testPasswordFile

รหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่จะใช้ระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ

หรือระบุเส้นทางไปยังไฟล์ข้อความธรรมดาที่มีรหัสผ่านก็ได้ ดังนี้

testPasswordFile="/path/to/testPassword.txt"
testUsernameResource

ชื่อทรัพยากรของช่องชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่จะใช้ระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ

testPasswordResource

ชื่อทรัพยากรของช่องรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่จะใช้ระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ

testNonBlocking

เรียกใช้การทดสอบอัตโนมัติแบบไม่พร้อมกัน ไปที่คอนโซล Firebase เพื่อดูผลการทดสอบอัตโนมัติ

stacktrace

พิมพ์สแต็กเทรซเพื่อหาข้อยกเว้นของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่แอปของคุณให้ผู้ทดสอบ

 1. ขั้นตอนสุดท้าย เพื่อสร้างแพ็กเกจแอปทดสอบและเชิญผู้ทดสอบ ให้สร้างเป้าหมาย BUILD-VARIANT และ appDistributionUploadBUILD-VARIANT ด้วย Gradle Wrapper ของโปรเจ็กต์ โดยที่ BUILD-VARIANT คือเวอร์ชันผลิตภัณฑ์เสริมและประเภทบิลด์ที่คุณกำหนดค่าในขั้นตอนก่อนหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ได้ที่กำหนดค่าเวอร์ชันของบิลด์

  ตัวอย่างเช่น หากต้องการเผยแพร่แอปโดยใช้ตัวแปรบิลด์ release ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  ./gradlew bundleRelease appDistributionUploadRelease
  

  หรือหากคุณตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัญชี Google และไม่ได้ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบในไฟล์บิลด์ Gradle ให้ใส่ตัวแปร FIREBASE_TOKEN ดังนี้

  export FIREBASE_TOKEN=1/a1b2c3d4e5f67890
  ./gradlew --stop // Only needed for environment variable changes
  ./gradlew bundleRelease appDistributionUploadRelease
  
 2. นอกจากนี้คุณยังลบล้างค่าที่ตั้งไว้ในไฟล์ build.gradle ได้โดยส่งอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งในรูปแบบ --<property-name>=<property-value> เช่น

  • วิธีอัปโหลดบิลด์การแก้ไขข้อบกพร่องไปยัง App Distribution

   ./gradlew bundleDebug appDistributionUploadDebug
     --artifactType="AAB"
   
  • วิธีเชิญผู้ทดสอบเพิ่มเติมหรือนำผู้ทดสอบที่มีอยู่ออกจากโปรเจ็กต์ Firebase

   ./gradlew appDistributionAddTesters
     --projectNumber=<project_number>
     --emails="anothertester@email.com, moretesters@email.com"
   ./gradlew appDistributionRemoveTesters
     --projectNumber=<project_number>
     --emails="anothertester@email.com, moretesters@email.com"
   

   เมื่อเพิ่มผู้ทดสอบไปยังโปรเจ็กต์ Firebase แล้ว คุณจะเพิ่มผู้ทดสอบลงในแต่ละรุ่นได้ ผู้ทดสอบที่ถูกนำออกจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรุ่นในโปรเจ็กต์ของคุณอีกต่อไป แต่อาจยังเข้าถึงรุ่นของคุณได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง

  คุณยังระบุผู้ทดสอบโดยใช้ --file="/path/to/testers.txt" แทน --emails ได้ด้วย

  งาน appDistributionAddTesters และ appDistributionRemoveTesters ยังยอมรับอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้ด้วย

  • projectNumber: หมายเลขโปรเจ็กต์ Firebase

  • serviceCredentialsFile: เส้นทางไปยังไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบบริการของ Google ซึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์เดียวกันกับที่การดำเนินการอัปโหลดใช้

ปลั๊กอิน Gradle แสดงลิงก์ต่อไปนี้หลังจากการอัปโหลดรุ่น ลิงก์เหล่านี้ช่วยคุณจัดการไบนารีและดูแลให้ผู้ทดสอบและนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนอื่นๆ มีรุ่นที่ถูกต้อง

 • firebase_console_uri - ลิงก์ไปยังคอนโซล Firebase ที่แสดง รุ่นเดียว คุณสามารถแชร์ลิงก์นี้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนอื่นๆ ในองค์กร
 • testing_uri - ลิงก์ไปยังรุ่นในประสบการณ์การใช้งานของผู้ทดสอบ (แอปที่มาพร้อมเครื่อง Android) ที่ช่วยให้ผู้ทดสอบดูบันทึกประจำรุ่นและติดตั้งแอปลงในอุปกรณ์ของตน ผู้ทดสอบต้องมีสิทธิ์เข้าถึงรุ่น จึงจะใช้ลิงก์ได้
 • binary_download_uri - ลิงก์ที่รับรองซึ่งดาวน์โหลดและติดตั้งไบนารีของแอป (ไฟล์ APK หรือ AAB) โดยตรง ลิงก์จะหมดอายุหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

เมื่อเผยแพร่บิลด์แล้ว บิลด์จะพร้อมใช้งานในหน้าแดชบอร์ดของ App Distribution ของคอนโซล Firebase เป็นเวลา 150 วัน (5 เดือน) เมื่อบิลด์ใกล้หมดอายุ 30 วัน การแจ้งเตือนการหมดอายุจะปรากฏขึ้นทั้งในคอนโซลและรายชื่อบิลด์ของผู้ทดสอบในอุปกรณ์ทดสอบ

ผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับเชิญให้ทดสอบแอปจะได้รับคำเชิญทางอีเมลให้เริ่มต้นใช้งาน และผู้ทดสอบที่มีอยู่จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าเวอร์ชันใหม่พร้อมทดสอบแล้ว (อ่านคู่มือการตั้งค่าผู้ทดสอบเพื่อดูวิธีติดตั้งแอปทดสอบ) คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ทดสอบแต่ละรายได้ว่าพวกเขายอมรับคำเชิญหรือไม่และดาวน์โหลดแอปในคอนโซล Firebase หรือไม่

ผู้ทดสอบมีเวลา 30 วันในการยอมรับคำเชิญให้ทดสอบแอปก่อนหมดอายุ เมื่อคำเชิญหมดอายุในอีก 5 วัน การแจ้งเตือนการหมดอายุจะปรากฏในคอนโซล Firebase ถัดจากผู้ทดสอบในรุ่น คุณจะต่ออายุคำเชิญได้โดยส่งอีกครั้งโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงในแถวผู้ทดสอบ

ขั้นตอนถัดไป