เผยแพร่แอป Android ให้ผู้ทดสอบโดยใช้คอนโซล Firebase

คู่มือนี้อธิบายวิธีอัปโหลด APK ไปยัง App Distribution และแจกจ่ายบิลด์ให้กับผู้ทดสอบโดยใช้คอนโซล Firebase

ก่อนเริ่มต้น

เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Android หากยังไม่ได้ทำ

หากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase ก็เพียงแค่สร้างโปรเจ็กต์และลงทะเบียนแอปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต โปรดทำตามขั้นตอนทั้งหมดในหน้าที่ลิงก์ด้านบน

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแอปของคุณ

เมื่อพร้อมที่จะเผยแพร่แอปเวอร์ชันทดลองให้แก่ผู้ทดสอบแล้ว ให้สร้าง APK โดยใช้กระบวนการปกติ คุณต้องรับรอง APK ด้วยคีย์การแก้ไขข้อบกพร่องหรือคีย์ App Signing

ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่แอปของคุณให้ผู้ทดสอบ

หากต้องการเผยแพร่แอปให้กับผู้ทดสอบ ให้อัปโหลดไฟล์ APK โดยใช้คอนโซล Firebase ดังนี้

  1. เปิดหน้า App Distribution ของคอนโซล Firebase เลือกโปรเจ็กต์ Firebase เมื่อได้รับข้อความแจ้ง

  2. ในหน้ารุ่น ให้เลือกแอปที่คุณต้องการเผยแพร่จากเมนูแบบเลื่อนลง

  3. ลากไฟล์ APK ของแอปไปที่คอนโซลเพื่ออัปโหลด

  4. เมื่ออัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุกลุ่มผู้ทดสอบและผู้ทดสอบแต่ละรายที่คุณต้องการให้รับบิลด์ จากนั้นเพิ่มบันทึกประจำรุ่นสำหรับบิลด์

    ดูจัดการผู้ทดสอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มผู้ทดสอบ

  5. คลิกแจกจ่ายเพื่อให้ผู้ทดสอบใช้งานบิลด์ได้ ผู้ทดสอบจะได้รับคําเชิญทางอีเมลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทดสอบแอป

  6. (ไม่บังคับ) หากต้องการแชร์ลิงก์ไปยังรุ่นที่เจาะจงกับผู้ทดสอบที่มีสิทธิ์เข้าถึงรุ่นเหล่านั้น ให้คลิกไอคอนลิงก์เพื่อคัดลอกลิงก์รุ่นไปยังคลิปบอร์ด

เมื่อเผยแพร่บิลด์แล้ว บิลด์จะพร้อมใช้งานในหน้าแดชบอร์ดของ App Distribution ของคอนโซล Firebase เป็นเวลา 150 วัน (5 เดือน) เมื่อบิลด์ใกล้หมดอายุ 30 วัน การแจ้งเตือนการหมดอายุจะปรากฏขึ้นทั้งในคอนโซลและรายชื่อบิลด์ของผู้ทดสอบในอุปกรณ์ทดสอบ

ผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับเชิญให้ทดสอบแอปจะได้รับคำเชิญทางอีเมลให้เริ่มต้นใช้งาน และผู้ทดสอบที่มีอยู่จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าบิลด์ใหม่พร้อมทดสอบแล้ว ดูวิธีการติดตั้งแอปทดสอบได้ที่ตั้งค่าตนเองเป็นผู้ทดสอบด้วย App Distribution คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ทดสอบแต่ละรายได้ว่าพวกเขายอมรับคำเชิญหรือไม่และดาวน์โหลดแอปในคอนโซล Firebase หรือไม่

ผู้ทดสอบมีเวลา 30 วันในการยอมรับคำเชิญให้ทดสอบแอปก่อนหมดอายุ เมื่อคำเชิญหมดอายุในอีก 5 วัน การแจ้งเตือนการหมดอายุจะปรากฏในคอนโซล Firebase ถัดจากผู้ทดสอบในรุ่น คุณจะต่ออายุคำเชิญได้โดยส่งอีกครั้งโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงในแถวผู้ทดสอบ

ขั้นตอนถัดไป