با استفاده از کنسول Firebase، برنامه‌های Android را بین آزمایش‌کنندگان توزیع کنید

این راهنما نحوه آپلود فایل‌های APK را در App Distribution و توزیع ساخت‌ها برای آزمایش‌کنندگان با استفاده از کنسول Firebase شرح می‌دهد.

قبل از اینکه شروع کنی

اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، Firebase را به پروژه Android خود اضافه کنید .

اگر از محصولات Firebase دیگری استفاده نمی کنید، فقط باید یک پروژه ایجاد کنید و برنامه خود را ثبت کنید. با این حال، اگر تصمیم به استفاده از محصولات اضافی در آینده دارید، مطمئن شوید که تمام مراحل را در صفحه لینک بالا انجام دهید.

مرحله 1. برنامه خود را بسازید

وقتی آماده توزیع نسخه پیش‌انتشاری برنامه خود برای آزمایش‌کنندگان هستید، APK خود را با استفاده از فرآیند عادی خود بسازید. باید APK را با کلید اشکال زدایی یا کلید امضای برنامه امضا کنید.

مرحله 2. برنامه خود را بین آزمایش کنندگان توزیع کنید

برای توزیع برنامه‌تان بین آزمایش‌کنندگان، فایل APK خود را با استفاده از کنسول Firebase آپلود کنید:

  1. صفحه توزیع برنامه کنسول Firebase را باز کنید. وقتی از شما خواسته شد پروژه Firebase خود را انتخاب کنید.

  2. در صفحه Releases ، برنامه مورد نظر برای توزیع را از منوی کشویی انتخاب کنید.

  3. فایل APK برنامه خود را به کنسول بکشید تا آپلود شود.

  4. هنگامی که آپلود کامل شد، گروه های آزمایش کننده و آزمایش کننده های فردی را که می خواهید ساخت را دریافت کنید، مشخص کنید. سپس، یادداشت های انتشار را برای ساخت اضافه کنید.

    برای اطلاعات بیشتر درباره ایجاد گروه‌های آزمایش‌کننده ، مدیریت آزمایش‌کنندگان را ببینید.

  5. برای در دسترس قرار دادن ساخت در دسترس آزمایش کنندگان، روی توزیع کلیک کنید. آزمایش کننده به طور خودکار یک دعوت نامه ایمیلی برای آزمایش برنامه دریافت می کند.

  6. (اختیاری) برای به اشتراک گذاشتن پیوندهای نسخه های خاص با آزمایش کنندگانی که به آن نسخه ها دسترسی دارند، روی نماد پیوند کلیک کنید تا پیوند انتشار در کلیپ بورد کپی شود.

هنگامی که ساخت خود را توزیع کردید، به مدت 150 روز (پنج ماه) در داشبورد توزیع برنامه کنسول Firebase در دسترس قرار می گیرد. وقتی ساخت 30 روز از انقضا می‌گذرد، یک اخطار انقضا هم در کنسول و هم در فهرست ساخت‌های آزمایش‌کننده شما در دستگاه آزمایشی ظاهر می‌شود.

آزمایش‌کنندگانی که برای آزمایش برنامه دعوت نشده‌اند، دعوت‌نامه‌های ایمیلی را برای شروع دریافت می‌کنند، و آزمایش‌کنندگان فعلی اعلان‌های ایمیلی مبنی بر آماده بودن ساخت جدید برای آزمایش دریافت می‌کنند. برای دستورالعمل‌های نحوه نصب برنامه آزمایشی، به راه‌اندازی به‌عنوان آزمایش‌کننده با توزیع برنامه مراجعه کنید. می‌توانید وضعیت هر آزمایش‌کننده را کنترل کنید - آیا دعوت‌نامه را پذیرفته‌اند و آیا برنامه را دانلود کرده‌اند یا خیر - در کنسول Firebase.

آزمایش‌کننده‌ها 30 روز فرصت دارند تا قبل از انقضا، دعوتنامه را برای آزمایش برنامه بپذیرند. وقتی دعوتنامه 5 روز از تاریخ انقضا می‌گذرد، در کنسول Firebase در کنار آزمایش‌کننده در نسخه‌ای که منتشر می‌شود، اعلان انقضا ظاهر می‌شود. یک دعوت نامه را می توان با ارسال مجدد آن با استفاده از منوی کشویی در ردیف آزمایشگر تمدید کرد.

مراحل بعدی