Android uygulamalarını Firebase CLI kullanarak test kullanıcılarına dağıtma

Bu kılavuzda, APK'ların Firebase CLI kullanılarak test kullanıcılarına nasıl dağıtılacağı açıklanmaktadır. CLI aracı, bir derleme için test kullanıcılarını ve sürüm notlarını belirtmenizi sağlar, ardından derlemeyi uygun şekilde dağıtır.

Başlamadan önce

Henüz yapmadıysanız Firebase'i Android projenize ekleyin.

Başka bir Firebase ürünü kullanmıyorsanız proje oluşturup uygulamanızı kaydetmeniz yeterlidir. Ancak gelecekte başka ürünler kullanmaya karar verirseniz yukarıda bağlantısı verilen sayfada yer alan tüm adımları tamamladığınızdan emin olun.

1. adım: Uygulamanızı oluşturma

Uygulamanızın yayın öncesi sürümünü test kullanıcılarına dağıtmaya hazır olduğunuzda, APK'nızı normal işleminizi kullanarak oluşturun. APK'yı hata ayıklama anahtarınızla veya uygulama imzalama anahtarınızla imzalamanız gerekir.

2. adım: Uygulamanızı test kullanıcılarına dağıtın

Uygulamanızı test kullanıcılarına dağıtmak için uygulamanızın dosyasını Firebase CLI'ı kullanarak yükleyin:

 1. Firebase CLI'ın en son sürümünü yükleyin veya en son sürüme güncelleyin (OS'nize özel CLI için bağımsız ikili programı indirmenizi öneririz). Oturum açtığınızdan emin olun ve projelerinize erişip erişemediğinizi test edin.
 2. Firebase konsolunun Uygulama Dağıtımı sayfasında, dağıtmak istediğiniz uygulamayı seçin ve ardından Başlayın'ı tıklayın.
 3. Uygulamanızı yükleyip test kullanıcılarına dağıtmak için appdistribution:distribute komutunu çalıştırın. Dağıtımı yapılandırmak için aşağıdaki parametreleri kullanın:

  uygulama dağıtım:seçenekleri dağıtma
  --app

  Zorunlu: Uygulamanızın Firebase Uygulama Kimliği. Uygulama kimliğini Firebase konsolundaki Genel Ayarlar sayfasında bulabilirsiniz.

  --app 1:1234567890:android:0a1b2c3d4e5f67890
  --token

  CI ortamınızın kimliğini Firebase CLI ile doğruladığınızda yazdırılan bir yenileme jetonu (daha fazla bilgi için CLI'yı CI sistemleriyle kullanma bölümünü okuyun).

  --token "$FIREBASE_TOKEN"
  --release-notes
  --release-notes-file

  Bu derlemenin sürüm notları.

  Sürüm notlarını doğrudan belirtebilirsiniz:

  --release-notes "Text of release notes"

  İsterseniz düz metin dosyasının yolunu da belirtebilirsiniz:

  --release-notes-file "/path/to/release-notes.txt"
  --testers
  --testers-file

  Davet etmek istediğiniz test kullanıcılarının e-posta adresleri.

  Test kullanıcılarını virgülle ayrılmış e-posta adresleri listesi olarak belirtebilirsiniz:

  --testers "ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"

  Alternatif olarak, e-posta adreslerinin virgülle ayrılmış listesini içeren düz metin dosyasının yolunu belirtebilirsiniz:

  --testers-file "/path/to/testers.txt"
  --groups
  --groups-file

  Davet etmek istediğiniz test kullanıcısı grupları (Test kullanıcılarını yönetme bölümüne bakın). Gruplar, Firebase konsolunda arayabileceğiniz grup takma adları kullanılarak belirlenir.

  Grupları virgülle ayrılmış liste olarak belirtebilirsiniz:

  --groups "qa-team, trusted-testers"

  Alternatif olarak, grup adlarının virgülle ayrılmış listesini içeren bir düz metin dosyasının yolunu belirtebilirsiniz:

  --groups-file "/path/to/groups.txt"
  --debug

  Ayrıntılı günlük çıkışını yazdırmak için ekleyebileceğiniz bir işaret.

  --test-devices
  --test-devices-file

  Aşağıdaki dağıtım türleri, Otomatik test kullanıcısı beta özelliği kapsamındadır.

  Derlemeleri dağıtmak istediğiniz test cihazları (Otomatik testler bölümüne bakın).

  Test kullanıcılarını virgülle ayrılmış e-posta adresleri listesi olarak belirtebilirsiniz:

  --test-devices: "model=shiba,version=34,locale=en,orientation=portrait;model=b0q,version=33,locale=en,orientation=portrait"

  Alternatif olarak, test cihazlarının noktalı virgülle ayrılmış listesini içeren bir düz metin dosyasının yolunu belirtebilirsiniz:

  --test-devices-file: "/path/to/test-devices.txt"
  --test-username

  Otomatik testler sırasında kullanılacak otomatik giriş kullanıcı adı.

  --test-password
  --test-password-file

  Otomatik testler sırasında kullanılacak otomatik giriş şifresi.

  Alternatif olarak, şifre içeren bir düz metin dosyasının yolunu belirtebilirsiniz:

  --test-password-file: "/path/to/test-password.txt"
  --test-username-resource

  Otomatik testler sırasında kullanılacak otomatik girişe yönelik kullanıcı adı alanının kaynak adı.

  --test-password-resource

  Otomatik testler sırasında kullanılacak otomatik giriş şifre alanının kaynak adı.

  --test-non-blocking

  Otomatik testleri eşzamansız olarak çalıştırın. Otomatik test sonuçları için Firebase konsolunu ziyaret edin.

  Örnek:

  firebase appdistribution:distribute test.apk \
    --app 1:1234567890:android:0a1b2c3d4e5f67890 \
    --release-notes "Bug fixes and improvements" --testers-file testers.txt
  

  Firebase CLI, sürüm yüklendikten sonra aşağıdaki bağlantıları oluşturur. Bu bağlantılar, ikili programları yönetmenize yardımcı olup test kullanıcılarının ve diğer geliştiricilerin doğru sürüme sahip olmasını sağlar:

  • firebase_console_uri - Tek bir sürümü gösteren Firebase konsolu bağlantısı. Bu bağlantıyı kuruluşunuzdaki diğer geliştiricilerle paylaşabilirsiniz.
  • testing_uri - Test kullanıcılarının sürüm notlarını görüntüleyip uygulamayı cihazlarına yüklemesine olanak tanıyan, test kullanıcısı deneyimindeki (Android yerel uygulaması) sürüm bağlantısı. Test kullanıcısının bağlantıyı kullanabilmesi için sürüme erişmesi gerekir.
  • binary_download_uri - Uygulama ikili programını (APK veya AAB dosyası) doğrudan indirip yükleyen imzalı bir bağlantı. Bağlantının süresi bir saat sonra dolar.

  Test kullanıcılarını ve grupları yönet

  Sürümleri dağıtmanın yanı sıra yeni test kullanıcıları davet etmek veya mevcut test kullanıcılarını Firebase projenizden kaldırmak için appdistribution:testers:add ve appdistribution:testers:remove araçlarını da kullanabilirsiniz.

  Firebase projenize eklenen test kullanıcılarını bağımsız sürümlere ekleyebilirsiniz. Kaldırdığınız test kullanıcısı artık projenizdeki sürümlere erişemez. Yakın zamanda kaldırılan test kullanıcılarının belirli bir süre boyunca sürümlerinize erişmeye devam edebileceğini unutmayın.

  Örnek:

  firebase appdistribution:testers:add anothertester@email.com moretesters@email.com
  
  firebase appdistribution:testers:remove anothertester@email.com moretesters@email.com
  

  Test kullanıcısı e-posta adresleri boşlukla ayrılmalıdır. Ayrıca --file /path/to/testers.txt kullanarak test kullanıcılarını da belirtebilirsiniz.

  Çok sayıda test kullanıcınız varsa grupları kullanmayı düşünebilirsiniz: Firebase projenizde grup oluşturmak veya silmek için appdistribution:group:create ve appdistribution:group:delete gruplarını kullanabilirsiniz.

  appdistribution:testers:add ve appdistribution:testers:remove komutları için bir grup belirtmek amacıyla --group-alias kullanın.

  Örnek:

  firebase appdistribution:group:create "QA team" qa-team
  
  firebase appdistribution:testers:add --group-alias=qa-team anothertester@email.com moretesters@email.com
  
  firebase appdistribution:testers:remove --group-alias=qa-team anothertester@email.com moretesters@email.com
  
  firebase appdistribution:group:delete qa-team
  

Derlemeniz dağıtıldıktan sonra Firebase konsolunun Uygulama Dağıtımı kontrol panelinde 150 gün (beş ay) boyunca kullanılabilir hale gelir. Derlemenin süresinin dolmasından 30 gün sonra, hem konsolda hem de test kullanıcınızın test cihazındaki derleme listesinde bir geçerlilik bitiş bildirimi görünür.

Uygulamayı test etmeye davet edilmemiş test kullanıcıları başlamak için e-posta davetiyeleri alır. Mevcut test kullanıcıları ise yeni bir derlemenin teste hazır olduğuna dair e-posta bildirimleri alır (test uygulamasının nasıl yükleneceğiyle ilgili talimatlar için test kullanıcısı kurulum kılavuzunu okuyun). Firebase konsolunda her test kullanıcısının durumunu (daveti kabul edip etmediğini ve uygulamayı indirip indirmediğini) izleyebilirsiniz.

Test kullanıcılarının 30 gün içinde uygulamayı test etme davetini süresi dolmadan kabul etmeleri gerekir. Bir davetiyenin süresinin dolmasından 5 gün sonra, Firebase konsolunda bir sürümde test kullanıcısının yanında bir geçerlilik bitiş bildirimi görünür. Davetiye, test kullanıcısı satırındaki açılır menü aracılığıyla yeniden gönderilerek yenilenebilir.

Sonraki adımlar