Kullanıcı özelliklerini ayarlama

Kullanıcı özellikleri, dil tercihi veya coğrafi konum gibi kullanıcı tabanınızın segmentlerini tanımlamak için tanımladığınız özelliklerdir. Bunlar, uygulamanız için kitleleri tanımlamak amacıyla kullanılabilir. Bu kılavuzda, uygulamanızda kullanıcı özelliklerinin nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir.

Analytics bazı kullanıcı özelliklerini otomatik olarak günlüğe kaydeder; bunları etkinleştirmek için herhangi bir kod eklemeniz gerekmez. Ek veri toplamanız gerekiyorsa proje başına 25 farklı kullanıcı özelliği ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı özelliği adlarının büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu ve adları yalnızca büyük/küçük harf kullanımında farklılık gösteren iki kullanıcı özelliği ayarlamanın, iki farklı kullanıcı özelliğinin kaydedilmesine neden olacağını unutmayın.

Google tarafından ayrılmış az sayıda kullanıcı özelliği adını kullanamazsınız:

  • Yaş
  • Cinsiyet
  • İlgi alanı

Başlamadan önce

Projenizi oluşturduğunuzdan ve Analytics'i Kullanmaya Başlama bölümünde açıklandığı şekilde Analytics'e erişebildiğinizden emin olun.

Kullanıcı özelliklerini ayarlama

Analytics kullanıcı özelliklerini, uygulamanızın kullanıcılarını tanımlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı özelliklerinden yararlanmak için özel tanımlar oluşturabilir, ardından bu tanımları kullanarak raporlarınızda karşılaştırmalar uygulayabilir veya kitle değerlendirme ölçütü olarak kullanabilirsiniz.

Kullanıcı özelliği ayarlamak için şu adımları uygulayın:

  1. Firebase konsolunda Analytics'in Özel Tanımlar sayfasında kullanıcı özelliği için özel bir tanım oluşturun. Daha fazla bilgi için Özel boyutlar ve metrikler bölümüne bakın.
  2. Uygulamanızda setUserProperty() yöntemiyle bir kullanıcı özelliği ayarlayın.

Aşağıdaki örnekte, mFavoriteFood içindeki değeri etkin kullanıcıya atayan, varsayımsal bir "favori yemek" özelliğinin nasıl ekleneceği gösterilmektedir:

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", food)

Java

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", food);

Bu verilere Firebase konsolunda Analytics'in Özel Tanımlar sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfada, uygulamanız için tanımladığınız kullanıcı özelliklerinin listesi gösterilir. Bu mülkleri, Google Analytics'te bulunan çoğu rapordaki karşılaştırmalarda kullanabilirsiniz. Kontrol paneli hakkında daha fazla bilgi edinin.