获取我们在 Firebase 峰会上发布的所有信息,了解 Firebase 可如何帮助您加快应用开发速度并满怀信心地运行应用。了解详情

Đặt thuộc tính người dùng

Thuộc tính người dùng là các thuộc tính bạn xác định để mô tả các phân đoạn trong cơ sở người dùng của bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý. Chúng có thể được sử dụng để xác định đối tượng cho ứng dụng của bạn. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách đặt thuộc tính người dùng trong ứng dụng của bạn.

Analytics tự động ghi lại một số thuộc tính người dùng ; bạn không cần thêm bất kỳ mã nào để kích hoạt chúng. Nếu bạn cần thu thập thêm dữ liệu, bạn có thể thiết lập tối đa 25 thuộc tính người dùng khác nhau cho mỗi dự án. Lưu ý rằng tên thuộc tính người dùng phân biệt chữ hoa chữ thường và việc đặt hai thuộc tính người dùng có tên chỉ khác nhau trong trường hợp dẫn đến hai thuộc tính người dùng riêng biệt được ghi lại.

Bạn không thể sử dụng một nhóm nhỏ tên thuộc tính người dùng do Google dành riêng:

  • Tuổi tác
  • Giới tính
  • Quan tâm

Trước khi bắt đầu

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập dự án của mình và có thể truy cập vào Analytics như được mô tả trong Bắt đầu với Analytics .

Đặt thuộc tính người dùng

Bạn có thể đặt thuộc tính người dùng Analytics để mô tả người dùng ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính của người dùng bằng cách tạo các định nghĩa tùy chỉnh, sau đó sử dụng chúng để áp dụng các phép so sánh trong báo cáo của mình hoặc làm tiêu chí đánh giá đối tượng.

Để đặt thuộc tính người dùng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Tạo định nghĩa tùy chỉnh cho thuộc tính người dùng trong trang Định nghĩa tùy chỉnh của Analytics trong bảng điều khiển Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh .
  2. Đặt thuộc tính người dùng trong ứng dụng của bạn bằng phương thức setUserProperty() .

Ví dụ sau đây cho thấy cách thêm thuộc tính giả định "món ăn yêu thích", sẽ chỉ định giá trị trong mFavoriteFood cho người dùng đang hoạt động:

Java

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", food);

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", food)

Bạn có thể truy cập dữ liệu này từ trang Định nghĩa tùy chỉnh của Analytics trong bảng điều khiển Firebase. Trang này hiển thị danh sách các thuộc tính người dùng mà bạn đã xác định cho ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này để so sánh trên nhiều báo cáo có sẵn trong Google Analytics. Đọc thêm về trang tổng quan báo cáo Analytics trong Trung tâm trợ giúp Firebase.