获取我们在 Firebase 峰会上发布的所有信息,了解 Firebase 可如何帮助您加快应用开发速度并满怀信心地运行应用。了解详情

Ustaw właściwości użytkownika

na

Właściwości użytkownika to atrybuty, które definiujesz w celu opisania segmentów bazy użytkowników, takich jak preferencje językowe lub położenie geograficzne. Można ich użyć do zdefiniowania odbiorców Twojej aplikacji. Z tego przewodnika dowiesz się, jak ustawić właściwości użytkownika w swojej aplikacji.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre właściwości użytkownika ; nie musisz dodawać żadnego kodu, aby je włączyć. Jeśli potrzebujesz zebrać dodatkowe dane, możesz ustawić do 25 różnych właściwości użytkownika na projekt. Należy zauważyć, że w nazwach właściwości użytkownika rozróżniana jest wielkość liter, a ustawienie dwóch właściwości użytkownika, których nazwy różnią się tylko wielkością liter, powoduje zarejestrowanie dwóch odrębnych właściwości użytkownika.

Nie możesz używać małego zestawu nazw właściwości użytkownika zarezerwowanych przez Google:

  • Wiek
  • Płeć
  • Odsetki

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz skonfigurowany projekt i masz dostęp do Analytics zgodnie z opisem w artykule Pierwsze kroki z Analytics .

Ustaw właściwości użytkownika

Możesz ustawić właściwości użytkownika Analytics, aby opisywać użytkowników Twojej aplikacji. Możesz korzystać z właściwości użytkownika, tworząc niestandardowe definicje, a następnie używając ich do stosowania porównań w raportach lub jako kryteriów oceny odbiorców.

Aby ustawić właściwość użytkownika, wykonaj następujące kroki:

  1. Utwórz niestandardową definicję usługi użytkownika na stronie Definicje niestandardowe w Analytics w konsoli Firebase. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wymiary i dane niestandardowe .
  2. Ustaw właściwość użytkownika w swojej aplikacji za pomocą metody setUserProperty() .

Poniższy przykład pokazuje, jak dodać hipotetyczną właściwość „ulubione jedzenie”, która przypisuje wartość w mFavoriteFood do aktywnego użytkownika:

Java

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", food);

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", food)

Możesz uzyskać dostęp do tych danych na stronie Definicje niestandardowe w Analytics w konsoli Firebase. Strona pokazuje listę właściwości użytkownika, które zostały zdefiniowane dla Twojej aplikacji. Możesz użyć tych właściwości do porównań w wielu raportach dostępnych w Google Analytics. Więcej informacji o panelu raportowania Analytics znajdziesz w Centrum pomocy Firebase.