Kullanıcı özelliklerini ayarla

Kullanıcı özellikleri, dil tercihi veya coğrafi konum gibi kullanıcı tabanınızın segmentlerini tanımlamak için tanımladığınız özelliklerdir. Bunlar, uygulamanızın hedef kitlelerini tanımlamak için kullanılabilir. Bu kılavuz, uygulamanızda kullanıcı özelliklerini nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

Analytics bazı kullanıcı özelliklerini otomatik olarak günlüğe kaydeder; bunları etkinleştirmek için herhangi bir kod eklemenize gerek yoktur. Ek veri toplamanız gerekiyorsa proje başına en fazla 25 farklı kullanıcı özelliği ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı özelliği adlarının büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu ve adları farklı olan iki kullanıcı özelliğinin ayarlanmasının yalnızca iki farklı kullanıcı özelliğinin günlüğe kaydedilmesiyle sonuçlanacağını unutmayın.

Google tarafından ayrılmış küçük bir kullanıcı özelliği adı kümesini kullanamazsınız:

  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Faiz

Sen başlamadan önce

Projenizi kurduğunuzdan ve Analytics'e Analytics'e Başlarken bölümünde açıklandığı şekilde erişebildiğinizden emin olun.

Kullanıcı özelliklerini ayarlayın

Analytics kullanıcı özelliklerini, uygulamanızın kullanıcılarını tanımlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Özel tanımlar oluşturarak ve ardından bunları raporlarınızda karşılaştırmalar uygulamak veya hedef kitle değerlendirme kriteri olarak kullanarak kullanıcı özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Bir kullanıcı özelliği ayarlamak için şu adımları izleyin:

  1. Firebase konsolundaki Analytics'in Özel Tanımlar sayfasında kullanıcı özelliği için özel bir tanım oluşturun. Daha fazla bilgi için Özel boyutlar ve metrikler konusuna bakın.
  2. setUserProperty() yöntemiyle uygulamanızda bir kullanıcı özelliği ayarlayın.

Aşağıdaki örnek, food dizesindeki değeri etkin kullanıcıya atayan varsayımsal bir "favori yiyecek" özelliğinin nasıl ekleneceğini gösterir:

Web modular API

import { getAnalytics, setUserProperties } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
setUserProperties(analytics, { favorite_food: 'apples' });

Web namespaced API

firebase.analytics().setUserProperties({favorite_food: 'apples'});

Bu verilere Firebase konsolundaki Analytics'in Özel Tanımlar sayfasından erişebilirsiniz. Sayfada, uygulamanız için tanımladığınız kullanıcı özelliklerinin bir listesi gösterilir. Bu özellikleri, Google Analytics'te bulunan birçok rapordaki karşılaştırmalarda kullanabilirsiniz. Kontrol paneli hakkında daha fazlasını okuyun.