Bắt đầu sử dụng Google Analytics cho Unity

Google Analytics thu thập dữ liệu về mức sử dụng và hành vi cho ứng dụng của bạn. SDK ghi nhật ký hai loại thông tin chính:

 • Sự kiện: Những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như hành động của người dùng, hệ thống hoặc lỗi.
 • Thuộc tính người dùng: Những thuộc tính mà bạn xác định để mô tả các phân khúc trong người dùng cơ sở người dùng, chẳng hạn như ngôn ngữ ưu tiên hoặc vị trí địa lý.

Analytics tự động ghi lại một số sự kiệnthuộc tính người dùng; bạn không cần thêm bất kỳ mã nào để bật chúng. Nếu ứng dụng của bạn cần thu thập dữ liệu bổ sung, bạn có thể thiết lập tối đa 25 thuộc tính người dùng Analytics khác nhau và ghi lại tối đa 500 loại sự kiện Analytics khác nhau trong ứng dụng của bạn. Không có giới hạn về tổng số lượng sự kiện mà ứng dụng của bạn ghi lại.

Cách truy cập vào dữ liệu này:

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở dự án của bạn.
 2. Chọn Số liệu phân tích trong trình đơn để xem Số liệu phân tích trang tổng quan báo cáo.

Thẻ Sự kiện cho thấy những báo cáo sự kiện được tạo tự động cho mỗi loại sự kiện Analytics riêng biệt được ghi lại bởi ứng dụng của bạn. Đọc thêm về trang tổng quan.

Để giúp bạn bắt đầu, SDK Analytics sẽ xác định một số các sự kiện được đề xuất thường thấy của nhiều loại ứng dụng, bao gồm bán lẻ và thương mại điện tử, du lịch và trò chơi. Để tìm hiểu thêm về những sự kiện này và thời điểm sử dụng, hãy xem bài viết Sự kiện được đề xuất. Để nhận thông tin chi tiết tối đa trong báo cáo, hãy ghi nhật ký các sự kiện Analytics được đề xuất có ý nghĩa với ứng dụng của bạn và các tham số quy định. Điều này cũng đảm bảo rằng bạn được hưởng lợi từ các tính năng các tính năng của Google Analytics khi chúng ra mắt.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn có thể sử dụng Google Analytics, bạn cần:

 • Đăng ký dự án Unity của bạn và định cấu hình dự án đó để sử dụng Firebase.

  • Nếu dự án Unity của bạn đã sử dụng Firebase thì tức là dự án đã đã đăng ký và định cấu hình cho Firebase.

  • Nếu không có dự án Unity, bạn có thể tải ứng dụng mẫu.

 • Thêm Firebase Unity SDK (cụ thể là FirebaseAnalytics.unitypackage) vào dự án Unity của bạn.

Lưu ý rằng việc thêm Firebase vào dự án Unity bao gồm cả các tác vụ trong Bảng điều khiển của Firebase và trong dự án Unity mở của bạn (ví dụ: bạn tải các tệp cấu hình Firebase xuống từ bảng điều khiển, rồi di chuyển vào dự án Unity).

Ghi nhật ký sự kiện

Bạn có thể bắt đầu ghi lại sự kiện ngay lập tức bằng Phương thức LogEvent().

Ví dụ sau đây ghi lại các sự kiện có nhiều loại đối số:

// Log an event with no parameters.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventLogin);

// Log an event with a float parameter
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent("progress", "percent", 0.4f);

// Log an event with an int parameter.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventPostScore,
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterScore,
  42
 );

// Log an event with a string parameter.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventJoinGroup,
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterGroupId,
  "spoon_welders"
 );

// Log an event with multiple parameters, passed as a struct:
Firebase.Analytics.Parameter[] LevelUpParameters = {
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterLevel, 5),
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterCharacter, "mrspoon"),
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  "hit_accuracy", 3.14f)
};
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.LogEvent(
 Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventLevelUp,
 LevelUpParameters);

Các bước tiếp theo