Ekran görüntülerini ölçün

Google Analytics, ekran geçişlerini izler ve mevcut ekranla ilgili bilgileri etkinliklere ekleyerek, ekran başına kullanıcı etkileşimi veya kullanıcı davranışı gibi metrikleri izlemenize olanak tanır. Bu veri toplamanın çoğu otomatik olarak gerçekleşir, ancak ekran görüntülerini manuel olarak da kaydedebilirsiniz. Uygulamanız, bir oyun gibi, izlemek isteyebileceğiniz her ekran için ayrı bir UIViewController , View veya Activity kullanmıyorsa, ekranları manuel olarak izleme yararlıdır.

Ekranları otomatik olarak takip et

Analytics, uygulamanızdaki ekranlar hakkında, UIViewController sınıf adı veya şu anda odakta olan Activity gibi bazı bilgileri otomatik olarak izler. Bir ekran geçişi gerçekleştiğinde, Analytics yeni ekranı tanımlayan bir screen_view olayını günlüğe kaydeder. Bu ekranlarda meydana gelen olaylar, firebase_screen_class parametresiyle (örneğin, menuViewController veya MenuActivity ) ve oluşturulan bir firebase_screen_id ile otomatik olarak etiketlenir. Uygulamanız her ekran için ayrı bir UIViewController veya Activity kullanıyorsa, Analytics her ekran geçişini otomatik olarak izleyebilir ve ekrana göre ayrılmış bir kullanıcı etkileşimi raporu oluşturabilir. Uygulamanız almıyorsa, screen_view olaylarını manuel olarak günlüğe kaydederek bu raporları almaya devam edebilirsiniz.

Ekran izlemeyi devre dışı bırak

Info.plist'te FirebaseAutomaticScreenReportingEnabled ayarı NO (Boolean) olarak ayarlanarak iOS'ta otomatik ekran görüntüleme raporlaması kapatılabilir.

Ve Android'de, aşağıdaki ayarı AndroidManifest.xml dosyasının <application> etiketi içine yerleştirin:

<meta-data android:name="google_analytics_automatic_screen_reporting_enabled" android:value="false" />

Ekranları manuel olarak takip edin

Otomatik izleme etkin olsun ya da olmasın, screen_view olaylarını manuel olarak günlüğe kaydedebilirsiniz. Bu olayları, Apple platformları için onAppear veya viewDidAppear yöntemlerinde ve Android için onResume kaydedebilirsiniz. screen_class ayarlanmadığında Analytics, arama yapıldığında odakta olan UIViewController veya Activity'ye dayalı olarak varsayılan bir değer ayarlar.

Uygulamanızda swizzling'i devre dışı bıraktıysanız tüm ekran adlarının manuel olarak ayarlanması gerekir. SwiftUI kullanıcıları için Analytics Swift uzantısı SDK'sını kullanın.

Süratli

Not: Bu Firebase ürünü, macOS hedefinde mevcut değildir.
Analytics.logEvent(AnalyticsEventScreenView,
          parameters: [AnalyticsParameterScreenName: screenName,
                AnalyticsParameterScreenClass: screenClass])

Amaç-C

Not: Bu Firebase ürünü, macOS hedefinde mevcut değildir.
[FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventScreenView
          parameters:@{kFIRParameterScreenClass: screenClass,
                 kFIRParameterScreenName: screenName}];

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SCREEN_VIEW) {
  param(FirebaseAnalytics.Param.SCREEN_NAME, screenName)
  param(FirebaseAnalytics.Param.SCREEN_CLASS, "MainActivity")
}

Java

Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.SCREEN_NAME, screenName);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.SCREEN_CLASS, "MainActivity");
mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SCREEN_VIEW, bundle);

Web modüler API

import { getAnalytics, logEvent } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
logEvent(analytics, 'screen_view', {
 firebase_screen: screenName, 
 firebase_screen_class: screenClass
});

Web ad alanlı API

firebase.analytics().logEvent('screen_view', {
 firebase_screen: screenName, 
 firebase_screen_class: screenClass
});

Dart

await FirebaseAnalytics.instance.logEvent(
 name: 'screen_view',
 parameters: {
  'firebase_screen': screenName,
  'firebase_screen_class': screenClass,
 },
);