Interpretowanie raportów Analytics

Po dodaniu pakietu SDK Google Analytics dla Firebase możesz wyświetlać dane aplikacji w sekcji Analytics w konsoli Firebase i w sekcji Raporty w usłudze w Google Analytics. Raporty dotyczące aplikacji w konsoli Firebase są identyczne z raportami o aplikacjach w usłudze w Google Analytics.

Na tej stronie dowiesz się, jak wyświetlać raporty Analytics i jakie dane są dostępne w poszczególnych raportach. Więcej informacji o Analytics i jej funkcjach, np. o odbiorcach, konwersjach i remarketingu, znajdziesz w Centrum pomocy Google Analytics.

Pierwsze kroki z raportami Analytics

Raporty dotyczące aplikacji w konsoli Firebase i w usłudze w Google Analytics zapewniają kompleksowe analizy zachowań i marketingu w aplikacjach internetowych i mobilnych. Masz wgląd w skuteczność marketingu aplikacji i o tym, jak użytkownicy korzystają z niej. Raporty pozwalają też na tworzenie list odbiorców i łączenie się z zewnętrznymi sieciami, na podstawie których możesz wykorzystać zebrane informacje.

Wyświetlanie raportów Analytics

Aby wyświetlić raporty w konsoli Firebase, wykonaj te czynności:

  1. Otwórz konsolę Firebase.
  2. Wybierz projekt Firebase.
  3. W menu nawigacyjnym po lewej stronie rozwiń Statystyki.
  4. Kliknij raporty, które chcesz wyświetlić, np. Panel, Zdarzenia lub Odbiorcy.

Podczas wyświetlania raportu w konsoli Firebase możesz kliknąć Wyświetl więcej w Google Analytics, aby otworzyć raport w usłudze w Google Analytics.

Więcej informacji o poszczególnych raportach Analytics

W tabeli poniżej opisujemy poszczególne raporty w konsoli Firebase i informacje o tym, gdzie można je znaleźć w usłudze w Google Analytics:

Raport w
konsoli Firebase
Raport w
Google Analytics
Opis
Panel Omówienie Firebase Zobacz podsumowanie danych o połączonych aplikacjach, aby monitorować zaangażowanie, sprawdzać wysokość przychodów i oceniać skuteczność poszczególnych wersji aplikacji. Dowiedz się więcej o tym raporcie
Statystyki w czasie rzeczywistym Czas rzeczywisty Sprawdzaj aktywność w aplikacjach w ciągu ostatnich 30 minut (na minutę), aby ocenić wpływ nowych kampanii i zmian w aplikacjach na natężenie ruchu. Dowiedz się więcej o tym raporcie
Zdarzenia Zdarzenia Zobacz, ile razy jest wywoływane poszczególne zdarzenia i ilu użytkowników wywołało je w Twojej aplikacji. Te dane pomogą Ci zwiększać wygodę użytkowników i liczbę konwersji. Dowiedz się więcej o tym raporcie
Konwersje Konwersje Możesz sprawdzać, jak często użytkownicy wywoływali poszczególne zdarzenia konwersji i ilu z nich wywołało dane zdarzenie. Dowiedz się więcej o tym raporcie
Odbiorcy Odbiorcy Twórz, edytuj i archiwizuj listy odbiorców, aby segmentować użytkowników w sposób istotny dla Twojej firmy. Możesz ich dzielić na segmenty według wymiarów, danych i zdarzeń, by uzyskać praktycznie dowolny podzbiór użytkowników. Dowiedz się więcej o tym raporcie
Definicje niestandardowe Definicje niestandardowe Twórz wymiary i dane niestandardowe, korzystając z wartości pochodzących z parametrów zdarzeń i właściwości użytkownika. Dzięki temu możesz tworzyć raporty z informacjami o użytkownikach i ich interakcjach z Twoją aplikacją. Więcej informacji o tym raporcie
Najnowsza wersja Najnowsza wersja Twórz raporty z ważnymi danymi na temat aplikacji, takimi jak jej popularność (np. liczba użytkowników, którzy ją uaktualnili), zaangażowanie (na przykład to, co użytkownicy robią w aplikacji) oraz stabilność (na przykład jak często występują awarie). Dowiedz się więcej o tym raporcie
Widok debugowania Widok debugowania Sprawdzaj na bieżąco zdarzenia i właściwości użytkowników, które są zbierane przez Google Analytics, aby mieć pewność, że dane zbierasz prawidłowo. Dowiedz się więcej o tym raporcie

Dowiedz się, skąd pochodzą dane Analytics

Pakiet SDK Google Analytics dla Firebase zbiera podstawowe dane o korzystaniu z aplikacji za pomocą zdarzeń zbieranych automatycznie i wstępnie zdefiniowanych właściwości użytkownika. Te dane mogą pomóc Ci zrozumieć podstawowe interakcje, takie jak liczba uruchomień aplikacji, częstotliwość zakupów w aplikacji i liczba użytkowników, którzy byli aktywni w wybranym okresie.

Oprócz podstawowych danych o korzystaniu z aplikacji możesz skonfigurować zalecane zdarzenia, zdarzenia niestandardowe i właściwości użytkownika, aby zbierać więcej danych, niż jest zbierane domyślnie.

Eksportowanie danych do BigQuery

Oprócz wyświetlania danych w raportach Analytics możesz je też eksportować do BigQuery. BigQuery to narzędzie Google Cloud, które umożliwia uruchamianie szybkich zapytań do dużych zbiorów danych.

Możesz wyeksportować wszystkie nieprzetworzone, niespróbkowane zdarzenia do BigQuery i korzystać ze składni podobnej do SQL, aby tworzyć zapytania dotyczące tych danych. W BigQuery możesz eksportować swoje dane do zewnętrznej pamięci masowej. Możesz też importować dane z innych źródeł, aby łączyć je z danymi Analytics.

Po wyeksportowaniu danych do BigQuery jesteś ich właścicielem, więc możesz zarządzać uprawnieniami do projektów i zbiorów danych za pomocą list kontroli dostępu (ACL) BigQuery.

Aby wyeksportować dane do BigQuery, musisz połączyć z nim projekt Firebase.