欢迎参加我们将于 2022 年 10 月 18 日举办的 Firebase 峰会(线上线下同时进行),了解 Firebase 如何帮助您加快应用开发速度、满怀信心地发布应用并在之后需要时轻松地扩大应用规模。立即报名

Zacznij korzystać z Google Analytics

na

Z tego krótkiego wprowadzenia dowiesz się, jak dodać Google Analytics do swojej aplikacji i rozpocząć rejestrowanie zdarzeń.

Google Analytics zbiera dane dotyczące użytkowania i zachowania Twojej aplikacji. SDK rejestruje dwa podstawowe typy informacji:

 • Zdarzenia: co dzieje się w Twojej aplikacji, na przykład działania użytkowników, zdarzenia systemowe lub błędy.
 • Właściwości użytkownika: atrybuty, które definiujesz, aby opisać segmenty bazy użytkowników, takie jak preferencje językowe lub położenie geograficzne.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre zdarzenia i właściwości użytkownika ; nie musisz dodawać żadnego kodu, aby je włączyć.

Zanim zaczniesz

 1. Zainstaluj firebase_core i dodaj kod inicjujący do swojej aplikacji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
 2. Dodaj swoją aplikację do projektu Firebase w konsoli Firebase .

Dodaj pakiet SDK Analytics do swojej aplikacji

 1. W katalogu głównym projektu Flutter uruchom następujące polecenie, aby zainstalować wtyczkę:

  flutter pub add firebase_analytics
  
 2. Po zakończeniu odbuduj aplikację Flutter:

  flutter run
  
 3. Po zainstalowaniu możesz uzyskać dostęp do wtyczki firebase_analytics , importując ją do kodu Dart:

  import 'package:firebase_analytics/firebase_analytics.dart';
  
 4. Utwórz nową instancję Firebase Analytics, wywołując pobieracz instance w FirebaseAnalytics :

  FirebaseAnalytics analytics = FirebaseAnalytics.instance;
  

Rozpocznij rejestrowanie zdarzeń

Po utworzeniu instancji FirebaseAnalytics możesz rozpocząć rejestrowanie zdarzeń za pomocą log biblioteki — metod.

Niektóre zdarzenia są zalecane dla wszystkich aplikacji ; inne są zalecane dla określonych rodzajów działalności lub branż. Należy wysyłać sugerowane zdarzenia wraz z ich określonymi parametrami, aby zapewnić maksymalną dostępną szczegółowość w raportach i korzystać z przyszłych funkcji i integracji, gdy tylko staną się dostępne. W tej sekcji przedstawiono rejestrowanie wstępnie zdefiniowanego zdarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania zdarzeń, zobacz Rejestrowanie zdarzeń .

Poniższy kod rejestruje zdarzenie kasy:

await FirebaseAnalytics.instance
 .logBeginCheckout(
  value: 10.0,
  currency: 'USD',
  items: [
   AnalyticsEventItem(
    itemName: 'Socks',
    itemId: 'xjw73ndnw',
    price: '10.0'
   ),
  ],
  coupon: '10PERCENTOFF'
 );

Następne kroki