Ghi nhật ký sự kiện

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách ghi lại các sự kiện trong ứng dụng của mình.

Sự kiện cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như hành động của người dùng, sự kiện hệ thống hoặc lỗi.

Analytics tự động ghi lại một số sự kiện cho bạn; bạn không cần thêm bất kỳ mã nào để nhận chúng. Nếu ứng dụng của bạn cần thu thập thêm dữ liệu, bạn có thể ghi lại tối đa 500 loại Sự kiện Analytics khác nhau trong ứng dụng của mình. Không có giới hạn về tổng số lượng sự kiện mà ứng dụng của bạn ghi lại. Lưu ý rằng tên sự kiện phân biệt chữ hoa chữ thường và việc ghi hai sự kiện có tên khác nhau chỉ phân biệt chữ hoa chữ thường sẽ dẫn đến hai sự kiện riêng biệt.

Trước khi bắt đầu

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập dự án của mình và có thể truy cập Analytics như được mô tả trong Bắt đầu với Analytics .

Ghi lại sự kiện

Sau khi định cấu hình phiên bản firebase.analytics() , bạn có thể bắt đầu ghi nhật ký các sự kiện bằng phương thức logEvent() . Nếu bạn đã quen thuộc với Google Analytics thì phương pháp này tương đương với việc sử dụng lệnh event trong gtag.js .

Để giúp bạn bắt đầu, Analytics SDK xác định một số sự kiện được đề xuất phổ biến giữa các loại ứng dụng khác nhau, bao gồm cả ứng dụng bán lẻ và thương mại điện tử, du lịch và trò chơi. Để tìm hiểu thêm về những sự kiện này và thời điểm sử dụng chúng, hãy xem Sự kiện được đề xuất .

Lưu ý: Để nhận được thông tin chi tiết tối đa trong báo cáo, hãy ghi lại các sự kiện được đề xuất phù hợp với ứng dụng của bạn và các thông số quy định của chúng. Điều này cũng đảm bảo rằng bạn được hưởng lợi từ các tính năng mới nhất của Google Analytics khi chúng có sẵn.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cách triển khai cho một số sự kiện và thông số của chúng trong tài liệu tham khảo về sự kiện gtag.js.

Ví dụ sau minh họa cách ghi nhật ký sự kiện select_content :

Web modular API

import { getAnalytics, logEvent } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
logEvent(analytics, 'select_content', {
  content_type: 'image',
  content_id: 'P12453'
});

Web namespaced API

analytics.logEvent('select_content', {
  content_type: 'image',
  content_id: 'P12453',
  items: [{ name: 'Kittens' }]
});

Ngoài các tham số được quy định, bạn có thể thêm các tham số sau vào bất kỳ sự kiện nào:

  • Thông số tùy chỉnh: Thông số tùy chỉnh có thể được sử dụng làm thứ nguyên hoặc số liệu trong báo cáo Analytics . Bạn có thể sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cho dữ liệu thông số sự kiện không phải dạng số và chỉ số tùy chỉnh cho bất kỳ dữ liệu thông số nào được thể hiện bằng số tốt hơn. Khi bạn đã ghi lại thông số tùy chỉnh bằng SDK, hãy đăng ký thứ nguyên hoặc chỉ số để đảm bảo các thông số tùy chỉnh đó xuất hiện trong báo cáo Analytics. Thực hiện việc này thông qua: Analytics > Sự kiện > Quản lý định nghĩa tùy chỉnh > Tạo thứ nguyên tùy chỉnh

    Bạn có thể sử dụng thông số tùy chỉnh trong định nghĩa đối tượng để áp dụng cho mọi báo cáo. Thông số tùy chỉnh cũng được đưa vào dữ liệu được xuất sang BigQuery nếu ứng dụng của bạn được liên kết với dự án BigQuery. Tìm các truy vấn mẫu và nhiều thông tin khác tại Google Analytics 4 BigQuery Xuất .

  • thông số value : value là thông số có mục đích chung, hữu ích để tích lũy số liệu chính liên quan đến một sự kiện. Ví dụ bao gồm doanh thu, khoảng cách, thời gian và điểm.

Nếu ứng dụng của bạn có các nhu cầu cụ thể không được loại sự kiện đề xuất đáp ứng, bạn có thể ghi nhật ký các sự kiện tùy chỉnh của riêng mình. Ví dụ: nếu bạn đang phát triển một trò chơi và muốn theo dõi thời điểm người chơi hoàn thành một mục tiêu cụ thể, bạn có thể ghi lại một sự kiện tương tự như ví dụ sau:

Web modular API

import { getAnalytics, logEvent } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
logEvent(analytics, 'goal_completion', { name: 'lever_puzzle'});

Web namespaced API

analytics.logEvent('goal_completion', { name: 'lever_puzzle'});

Xem sự kiện trong bảng điều khiển

Bạn có thể xem số liệu thống kê tổng hợp về các sự kiện của mình trong trang tổng quan của bảng điều khiển Firebase. Các trang tổng quan này cập nhật định kỳ trong ngày. Để kiểm tra ngay lập tức, hãy sử dụng đầu ra logcat như được mô tả trong phần trước.

Bạn có thể truy cập dữ liệu này từ trang tổng quan Sự kiện trong bảng điều khiển Firebase. Trang tổng quan này hiển thị các báo cáo sự kiện được tạo tự động cho từng loại sự kiện riêng biệt được ứng dụng của bạn ghi lại.