Etkinlikleri günlüğe kaydetme

Bu kılavuzda, uygulamanızdaki etkinlikleri nasıl günlüğe kaydedeceğiniz gösterilmektedir.

Etkinlikler; kullanıcı işlemleri, sistem etkinlikleri veya hatalar gibi uygulamanızda neler olduğuna dair bilgi verir.

Analytics bazı etkinlikleri sizin için otomatik olarak günlüğe kaydeder. Bunları almak için herhangi bir kod eklemeniz gerekmez. Uygulamanızın ek veri toplaması gerekiyorsa, uygulamanıza 500'e kadar farklı Analytics Etkinliği türünü kaydedebilirsiniz. Uygulamanızın günlüğe kaydettiği toplam etkinlik hacmiyle ilgili bir sınır yoktur. Etkinlik adlarının büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu ve adları yalnızca büyük/küçük harf kullanımı bakımından farklı olan iki etkinliğin günlüğe kaydedilmesinin iki farklı etkinlikle sonuçlandığını unutmayın.

Başlamadan önce

Projenizi oluşturduğunuzdan ve Analytics'i Kullanmaya Başlama bölümünde açıklandığı şekilde Analytics'e erişebildiğinizden emin olun.

Etkinlikleri günlüğe kaydetme

FirebaseAnalytics örneği oluşturduktan sonra bu örneği logEvent() yöntemiyle etkinlikleri günlüğe kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Analytics SDK'sı, başlamanıza yardımcı olmak için perakende ve e-ticaret, seyahat ve oyun uygulamaları da dahil olmak üzere farklı uygulama türlerinde yaygın olan bir dizi önerilen etkinliği tanımlar. Bu etkinlikler hakkında ve bunların ne zaman kullanılacağını öğrenmek için Önerilen etkinlikler bölümüne bakın.

Önerilen etkinlik türlerinin uygulama ayrıntılarını aşağıdaki konumlarda bulabilirsiniz:

Aşağıdaki örnekte bir SELECT_CONTENT etkinliğinin nasıl günlüğe kaydedileceği gösterilmektedir:

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_ITEM) {
  param(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id)
  param(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name)
  param(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "image")
}

Java

Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "image");
mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_CONTENT, bundle);

Öngörülen parametrelere ek olarak, herhangi bir etkinliğe aşağıdaki parametreleri de ekleyebilirsiniz:

 • Özel parametreler: Özel parametreler Analytics raporlarında boyut veya metrik olarak kullanılabilir. Sayısal olmayan etkinlik parametresi verileri için özel boyutları, sayısal olarak daha iyi temsil edilen parametre verileri için özel metrikleri kullanabilirsiniz. SDK'yı kullanarak bir özel parametre kaydettikten sonra, söz konusu özel parametrelerin Analytics raporlarında göründüğünden emin olmak için boyutu veya metriği kaydedin. Bunu Analytics > Etkinlikler > Özel Tanımları Yönet > Özel Boyutlar Oluştur'u kullanarak yapın.

  Özel parametreler, her rapora uygulanabilecek kitle tanımlarında kullanılabilir. Uygulamanız bir BigQuery projesine bağlıysa özel parametreler BigQuery'ye aktarılan verilere de dahil edilir. Google Analytics 4 BigQuery Export'ta örnek sorguları ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

 • VALUE parametresi: VALUE, bir etkinlikle ilgili temel metrikleri toplamak için faydalı olan genel amaçlı bir parametredir. Örnekler arasında gelir, mesafe, süre ve puan yer alır.

Uygulamanızın, önerilen bir etkinlik türünün kapsamadığı belirli ihtiyaçları varsa kendi özel etkinliklerinizi aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi günlüğe kaydedebilirsiniz:

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.logEvent("share_image") {
  param("image_name", name)
  param("full_text", text)
}

Java

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

Varsayılan etkinlik parametrelerini ayarlama

setDefaultEventParameters kullanarak parametreleri etkinlikler arasında günlüğe kaydedebilirsiniz. Varsayılan parametreler, günlüğe kaydedilecek tüm gelecekteki etkinliklerle ilişkilendirilir.

Özel parametrelerde olduğu gibi, Analytics raporlarında göründüklerinden emin olmak için varsayılan etkinlik parametrelerini kaydedin.

Kotlin+KTX

val parameters = Bundle().apply {
  this.putString("level_name", "Caverns01")
  this.putInt("level_difficulty", 4)
}

firebaseAnalytics.setDefaultEventParameters(parameters)

Java

Bundle parameters = new Bundle();
params.putString("level_name", "Caverns01");
params.putInt("level_difficulty", 4);
mFirebaseAnalytics.setDefaultEventParameters(parameters);

logEvent() yönteminde bir parametre belirtilirse varsayılan yerine bu değer kullanılır.

Varsayılan bir parametreyi temizlemek için parametresi null olarak ayarlanmış setDefaultEventParameters yöntemini çağırın.

Android Studio hata ayıklama günlüğündeki etkinlikleri görüntüle

Etkinliklerin SDK tarafından günlüğe kaydedildiğini izlemek amacıyla, etkinliklerin düzgün şekilde günlüğe kaydedildiğini doğrulamaya yardımcı olması için ayrıntılı günlük kaydını etkinleştirebilirsiniz. Buna hem otomatik hem de manuel olarak kaydedilen etkinlikler dahildir.

Ayrıntılı günlük kaydını bir dizi adb komutuyla etkinleştirebilirsiniz:

adb shell setprop log.tag.FA VERBOSE
adb shell setprop log.tag.FA-SVC VERBOSE
adb logcat -v time -s FA FA-SVC

Bu komut, etkinliklerinizi Android Studio logcat'te görüntüleyerek etkinliklerin gönderildiğini hemen doğrulamanıza yardımcı olur.

Kontrol panelinde etkinlikleri görüntüleme

Etkinliklerinizle ilgili toplu istatistikleri Firebase konsolu kontrol panellerinde görebilirsiniz. Bu kontrol panelleri gün boyunca düzenli aralıklarla güncellenir. Anında test için önceki bölümde açıklandığı şekilde logcat çıkışını kullanın.

Bu verilere Firebase konsolundaki Etkinlikler kontrol panelinden erişebilirsiniz. Bu kontrol panelinde, uygulamanız tarafından günlüğe kaydedilen her farklı etkinlik türü için otomatik olarak oluşturulan etkinlik raporları gösterilir.