了解 2023 年 Google I/O 大会上介绍的 Firebase 亮点。了解详情

Zacznij korzystać z Google Analytics dla C++

Google Analytics zbiera dane o użytkowaniu i zachowaniu Twojej aplikacji. SDK rejestruje dwa podstawowe typy informacji:

  • Zdarzenia: co dzieje się w Twojej aplikacji, np. działania użytkowników, zdarzenia systemowe lub błędy.
  • Właściwości użytkownika: atrybuty definiowane w celu opisania segmentów bazy użytkowników, takie jak preferencje językowe lub lokalizacja geograficzna.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre zdarzenia i właściwości użytkownika ; nie musisz dodawać żadnego kodu, aby je włączyć. Jeśli Twoja aplikacja musi zbierać dodatkowe dane, możesz skonfigurować do 25 różnych właściwości użytkownika Analytics i rejestrować do 500 różnych typów zdarzeń Analytics w swojej aplikacji. Nie ma limitu całkowitej liczby zdarzeń rejestrowanych przez aplikację.

Aby uzyskać dostęp do tych danych:

  1. W konsoli Firebase otwórz swój projekt.
  2. Wybierz Analytics z menu, aby wyświetlić pulpit nawigacyjny raportowania Analytics.

Karta Zdarzenia zawiera raporty o zdarzeniach , które są tworzone automatycznie dla każdego odrębnego typu zdarzenia Analytics rejestrowanego przez Twoją aplikację. Więcej informacji o panelu raportowania Analytics znajdziesz w Centrum pomocy Firebase.

Aby pomóc Ci zacząć, pakiet Analytics SDK definiuje szereg sugerowanych zdarzeń, które są wspólne dla różnych typów aplikacji, w tym aplikacji do handlu detalicznego i e-commerce, podróży i gier. Aby dowiedzieć się więcej o tych zdarzeniach i kiedy ich używać, przejrzyj artykuły Zdarzenia i właściwości w Centrum pomocy Firebase. Aby uzyskać jak najwięcej szczegółów w raportach, rejestruj sugerowane zdarzenia Analytics, które pasują do Twojej aplikacji i zalecanych parametrów. Zapewnia to również korzystanie z najnowszych funkcji Google Analytics, gdy tylko staną się dostępne.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z Google Analytics , musisz:

  • Zarejestruj swój projekt C++ i skonfiguruj go do korzystania z Firebase.

    Jeśli Twój projekt C++ korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

  • Dodaj zestaw Firebase C++ SDK do swojego projektu C++.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu C++ obejmuje zadania zarówno w konsoli Firebase , jak i w otwartym projekcie C++ (na przykład pobierasz pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenosisz je do projektu C++).

Utwórz i zainicjuj aplikację Firebase

Zanim zaczniesz, musisz utworzyć i zainicjować aplikację Firebase:

Android

Utwórz aplikację firebase, przekazując jako argumenty środowisko jni i jobject do obiektu java:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

Zainicjuj bibliotekę Analytics:

::firebase::analytics::Initialize(app);

iOS+

Utwórz aplikację Firebase:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

Zainicjuj bibliotekę Analytics:

::firebase::analytics::Initialize(app);

Rejestruj zdarzenia

Po skonfigurowaniu instancji firebase::App możesz rozpocząć rejestrowanie zdarzeń za pomocą metody LogEvent() .

Poniższy przykład aktualizuje wynik użytkownika:

analytics::LogEvent(analytics::kEventPostScore, analytics::kParameterScore, 42);

Następne kroki