تبلیغات گوگل

با تبلیغات آنلاین به مشتریان بالقوه دسترسی پیدا کنید.

نصب ها را افزایش دهید، بینش عمیقی در مورد تبدیل تبلیغات به دست آورید، و کمپین های تبلیغاتی هدفمند را با استفاده از مخاطبان Google Analytics اجرا کنید تا پایگاه کاربر خود را درگیر کنید. وقتی Firebase و Ads را پیوند می‌دهید، به ابزارهای قدرتمندی دسترسی پیدا می‌کنید که به شما کمک می‌کنند ببینید چگونه سرمایه‌گذاری Ads شما باعث نصب برنامه و اقدامات درون برنامه می‌شود. با Firebase و Ads، می‌توانید فهرست‌های مخاطبان را به Ads صادر کنید و رویدادها را از Analytics به Ads وارد کنید.

قابلیت های کلیدی

تقسیم بندی مخاطبان تجزیه و تحلیل می‌توانید مخاطبان سفارشی را در کنسول Firebase بر اساس داده‌های دستگاه، رویدادهای سفارشی یا ویژگی‌های کاربر تعریف کنید.
لیست مخاطبان را به Ads صادر کنید یک پروژه Firebase می تواند به چندین حساب Ads متصل شود که هر کدام به مخاطبان ایجاد شده در Firebase دسترسی دارند.
رویدادها را از Analytics به Ads وارد کنید بعد از اینکه Firebase و Ads را پیوند دادید، می‌توانید رویدادهای Google Analytics را به‌عنوان کنش‌های تبدیل در تبلیغات ردیابی کنید.

چگونه کار می کند؟

وقتی حساب تبلیغات خود را به پروژه Firebase پیوند می‌دهید، می‌توانید فهرست‌های بازاریابی اپلیکیشن موبایل را بر اساس مخاطبان Analytics ایجاد کنید. به طور پیش فرض، این مخاطبان شامل موارد زیر است:

  • خریداران: کاربرانی که اپلیکیشنی را خریداری کرده اند یا خرید درون برنامه ای انجام داده اند.
  • همه کاربران: کاربرانی که برنامه شما را نصب کرده اند.

می‌توانید با استفاده از هر ترکیبی از رویدادها و ویژگی‌های کاربر، در Firebase مخاطب ایجاد کنید و سپس از آن مخاطبان برای اجرای کمپین‌های تبلیغاتی هدفمند استفاده کنید. برای مثال، می‌توانید مخاطبی از «کاربران اندرویدی که در کانادا زندگی می‌کنند» ایجاد کنید، و سپس کمپین‌های تبلیغاتی را برای کاربرانی که در این مخاطبان قرار دارند اجرا کنید.

فهرست‌های مبتنی بر داده‌های Analytics فقط توسط کمپین‌های Display Network قابل استفاده هستند.

مسیر پیاده سازی

یک حساب تبلیغاتی ایجاد کنید. اگر قبلاً ندارید، یک حساب تبلیغاتی ایجاد کنید.
Google Analytics را به برنامه خود اضافه کنید می‌توانید با افزودن چند خط کد به برنامه‌ای که با استفاده از Firebase SDK ساخته شده است، از Analytics استفاده کنید.
حساب تبلیغات خود را با Firebase پیوند دهید. از یک حساب Google استفاده کنید که دارای مجوزهای سرپرست در حساب Ads شما و مجوزهای مالک در پروژه Firebase است که می‌خواهید به حساب Ads خود پیوند دهید.

مراحل بعدی: