تست Firebase A/B

Firebase A/B Testing به شما کمک می‌کند با ساده‌سازی روش اجرا، تجزیه و تحلیل و مقیاس‌بندی آزمایش‌های محصول و بازاریابی، تجربه برنامه‌تان را بهینه کنید. این به شما این قدرت را می‌دهد که تغییرات را در رابط کاربری، ویژگی‌ها یا کمپین‌های تعامل برنامه‌تان آزمایش کنید تا ببینید چگونه بر معیارهای کلیدی شما (مانند درآمد و حفظ) تأثیر می‌گذارند قبل از اینکه آن‌ها را به طور گسترده منتشر کنید.

تست A/B با FCM کار می‌کند تا بتوانید پیام‌های بازاریابی مختلف را آزمایش کنید، و با Remote Config برای آزمایش تغییرات در برنامه خود کار می‌کند.

ایجاد آزمایش‌های پیکربندی از راه دور آزمایش‌های پیام‌رسانی را ایجاد کنید

قابلیت های کلیدی

تجربه محصول خود را تست کنید و بهبود بخشید آزمایش‌هایی را با Remote Config ایجاد کنید تا تغییراتی در رفتار و ظاهر برنامه‌تان در انواع مختلف آزمایشتان ایجاد کنید و آزمایش کنید که کدام تجربه محصول در نتایجی که بیشتر به آن اهمیت می‌دهید مؤثر است.
با استفاده از آهنگساز اعلان‌ها، راه‌هایی برای جذب مجدد کاربران خود بیابید از تست A/B استفاده کنید تا به شما کمک کند موثرترین تنظیمات عبارت و پیام را برای آوردن کاربران به برنامه خود بیابید.
با خیال راحت ویژگی های جدید را عرضه کنید یک ویژگی جدید را بدون اطمینان از برآورده شدن اهداف شما با زیرمجموعه کوچکتری از کاربران، عرضه نکنید. هنگامی که به نتایج تست A/B خود اطمینان پیدا کردید، این ویژگی را در اختیار همه کاربران خود قرار دهید.
گروه های کاربری را هدف قرار دهید تست های هدفمند A/B را با استفاده از داده های مربوط به کاربران برنامه خود اجرا کنید. برای مثال، می‌توانید زیرمجموعه‌ای از کاربرانی را که نسخه، پلتفرم، زبان برنامه خاصی را اجرا می‌کنند، یا کاربرانی را انتخاب کنید که با ارزش دارایی کاربر Google Analytics مطابقت دارند.

چگونه کار می کند؟

وقتی آزمایشی را ایجاد می‌کنید، چندین نوع تجربه کاربری ایجاد کنید و میزان عملکرد آن‌ها را در راستای هدفی که می‌خواهید به آن برسید (مانند افزایش خریدهای درون‌برنامه) اندازه‌گیری کنید. گروه کاربر هدف شما را می توان با معیارهای متعددی که با منطق "AND" زنجیره ای دارند تعریف کرد. برای مثال، می‌توانید گروه را به کاربران یک نسخه برنامه خاص محدود کنید که به هر دو مخاطب آنالیتیکس مانند «کاربران خراب» که با ویژگی کاربر Google Analytics تنظیم شده توسط مشتری مطابقت دارند، تعلق دارند.

آزمایش‌های AB آزمایش‌های پیکربندی از راه دور و اقدامات پیام‌رسانی را با استفاده از Google Analytics برای هدف‌یابی کاربران و اندازه‌گیری نتایج آزمایش می‌کنند.

با Remote Config، می توانید تغییرات یک یا چند پارامتر را برای تغییر رفتار و ظاهر برنامه خود آزمایش کنید. می‌توانید از این برای تغییرات ظریف مانند تغییر در بهترین طرح رنگ و موقعیت‌یابی گزینه‌های منو یا برای تغییرات مهم‌تر مانند آزمایش یک ویژگی کاملاً جدید یا طراحی رابط کاربری استفاده کنید. با آهنگساز Notifications، می‌توانید برای یافتن عبارت مناسب برای پیام اعلان آزمایش کنید.

چه آزمایش شما از پیکربندی از راه دور استفاده کند یا از سازنده اعلان‌ها، می‌توانید آزمایش خود را تا زمانی که یک رهبر را شناسایی کنید، یعنی گونه‌ای که به بهترین شکل هدف شما را انجام می‌دهد، نظارت کنید. می توانید آزمایش خود را با درصد کمی از پایگاه کاربران خود شروع کنید و به مرور زمان آن درصد را افزایش دهید. اگر اولین آزمایش شما گونه‌ای را نشان نداد که هدف شما را بهتر از خط پایه انجام می‌دهد، می‌توانید دور جدیدی از آزمایش را برای یافتن بهترین راه برای بهبود برنامه خود شروع کنید.

همچنین می‌توانید معیارهای دیگر (قطعات برنامه، حفظ و درآمد) را همراه با هدف خود ردیابی کنید تا بتوانید درک بهتری از نتیجه آزمایش خود و نحوه تأثیر آن بر تجربه استفاده از برنامه خود داشته باشید.

مسیر پیاده سازی

Remote Config یا Firebase Cloud Messaging را به برنامه خود اضافه کنید اگر برنامه شما قبلاً از Remote Config یا Cloud Messaging (یا هر دو) استفاده می‌کند، می‌توانید به مرحله بعدی بروید.
انواعی را که می خواهید با آزمون A/B ارزیابی کنید، تعریف کنید. چه تغییر شما ظریف باشد و چه افزودن یک رابط کاربری یا ویژگی جدید، اگر بتوانید آن تغییر را با استفاده از Remote Config کنترل کنید، می‌توانید چندین نوع آن تغییر را با تست A/B آزمایش کنید.

همچنین می‌توانید از A/B Testing با Notifications composer برای آزمایش انواع مختلف در کمپین مشارکت مجدد خود قبل از ارائه آن برای همه کاربران استفاده کنید.
نحوه اندازه گیری موفقیت را مشخص کنید با آزمایشی که از سازنده Notifications استفاده می کند، می توانید از یک رویداد Analytics برای تعریف هدف آزمایش خود و مقایسه انواع آزمایش استفاده کنید. با آزمایش Remote Config، می توانید از یک رویداد Analytics یا یک قیف تبدیل برای تعریف هدف آزمایش خود استفاده کنید.
آزمایش خود را برای یافتن نوع برنده زیر نظر بگیرید می‌توانید آزمایش خود را فقط با چند کاربر شروع کنید و اگر نتایج اولیه خوب به نظر می‌رسند، آن را برای کاربران بیشتری عرضه کنید. همانطور که آزمایش خود را زیر نظر می گیرید، خواهید دید که آیا برخی از گونه ها باعث خرابی برنامه های بیشتر می شوند یا تأثیرات دیگری بر تجربه برنامه دارند، و همچنین می توانید ببینید کدام نوع بیشترین پیشرفت را به سمت هدف شما دارد.

مراحل بعدی