Eksportuj dane projektu do BigQuery

Firebase udostępnia w konsoli Firebase narzędzia do przeglądania i analizowania danych historycznych projektu. Te narzędzia pomogą Ci odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących sposobu korzystania z Twoich aplikacji. Czasami jednak chcesz również skonfigurować własne zapytania, aby odpowiedzieć na własne pytania.

Możesz to zrobić, eksportując dane projektu z Firebase do BigQuery . Dzięki BigQuery możesz analizować dane za pomocą BigQuery SQL lub eksportować je do własnych narzędzi.

Firebase możesz skonfigurować tak, aby eksportował dane do BigQuery z tych usług Firebase:

Wymagane uprawnienia i sugerowane role

Aby wyświetlać ustawienia eksportowania danych do BigQuery lub nimi zarządzać, musisz mieć wymagany poziom dostępu.

Jeśli nie masz odpowiedniego dostępu do Firebase, możesz poprosić właściciela projektu Firebase o przypisanie Ci odpowiedniej roli w ustawieniach uprawnień konsoli Firebase . Jeśli masz pytania dotyczące uzyskiwania dostępu do projektu Firebase, w tym znajdowania lub przypisywania właściciela, zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami dotyczącymi uprawnień i dostępu do projektów Firebase .

Włącz eksport BigQuery

  1. Przejdź do strony Integracje w konsoli Firebase.

  2. Na karcie BigQuery kliknij Połącz .

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć BigQuery.

Po włączeniu eksportu BigQuery dla Google Analytics, Monitorowania wydajności lub Komunikacji w chmurze:

  • Wybierz region zestawu danych. Po utworzeniu zestawu danych lokalizacji nie można zmienić, ale można skopiować zestaw danych do innej lokalizacji lub ręcznie przenieść (odtworzyć) zestaw danych w innej lokalizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zmienianie lokalizacji zbioru danych .

  • Domyślnie wszystkie aplikacje w Twoim projekcie są połączone z BigQuery, a wszystkie aplikacje, które później dodasz do projektu, zostaną automatycznie połączone z BigQuery. Możesz zarządzać, które aplikacje wysyłają dane . Wszystkie dane internetowe z Twoich usług Google Analytics 4 w Google Analytics są również automatycznie eksportowane.

  • Firebase eksportuje kopię Twoich istniejących danych do BigQuery.

  • Firebase konfiguruje codzienne synchronizacje danych z projektu Firebase do BigQuery.

Aby dezaktywować eksport BigQuery, odłącz projekt w konsoli Firebase.

Zmień lokalizację zbioru danych

Po włączeniu produktu do eksportu BigQuery i utworzeniu zbioru danych nie możesz zmienić lokalizacji tego zbioru danych. Możesz jednak skopiować istniejący zestaw danych do nowego zestawu danych, który ma inną lokalizację.

Aby dowiedzieć się więcej o lokalizacjach zbiorów danych BigQuery, zobacz Lokalizacje zbiorów danych .

Wybierz produkt, dla którego chcesz zmienić lokalizację swojego zbioru danych.

Komunikacja w

Ceny i piaskownica BigQuery

Jeśli Twój projekt Firebase jest objęty bezpłatnym abonamentem Spark, możesz połączyć Crashlytics, Cloud Messaging, Google Analytics i Monitorowanie wydajności z piaskownicą BigQuery , która zapewnia bezpłatny dostęp do BigQuery. Więcej informacji o możliwościach piaskownicy BigQuery znajdziesz w artykule Korzystanie z piaskownicy BigQuery.

Jeśli Twój projekt Firebase jest objęty abonamentem, możesz połączyć testy A/B, Crashlytics, Cloud Messaging, Google Analytics i monitorowanie wydajności z BigQuery. Korzystanie z BigQuery podlega normalnym cennikom BigQuery , które obejmują ograniczone korzystanie z bezpłatnego.