了解 2023 年 Google I/O 大会上介绍的 Firebase 亮点。了解详情

Rozwiązywanie problemów i najczęstsze pytania dotyczące Androida i Firebase

Ta strona zawiera wskazówki i rozwiązania problemów związanych z Androidem, które możesz napotkać podczas korzystania z Firebase.

Masz inne wyzwania lub nie widzisz swojego problemu opisanego poniżej? Zapoznaj się z głównymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi Firebase, aby uzyskać więcej często zadawanych pytań dotyczących Firebase lub produktów.

Możesz również sprawdzić repozytorium Firebase Android SDK GitHub, aby uzyskać aktualną listę zgłoszonych problemów i sposobów rozwiązywania problemów. Zachęcamy również do zgłaszania tam własnych problemów związanych z Firebase Android SDK!