Check out what’s new from Firebase at Google I/O 2022. Learn more

Zintegruj Firebase z projektem usług Gier Play

Firebase może pomóc w podniesieniu poziomu gry:

 • Rejestruj zdarzenia w grach za pomocą Google Analytics, bezpłatnego rozwiązania do pomiaru aplikacji, które zapewnia wgląd w wykorzystanie aplikacji i zaangażowanie użytkowników.

 • Korzystaj z dowolnych produktów Firebase obsługujących gry , takich jak Crashlytics, Zdalna konfiguracja i nie tylko.

Zaczynaj

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, utwórz projekt Firebase, a następnie dodaj Firebase do swojej gry ( C++ | Unity ).

 2. Połącz aplikację Firebase z kontem programisty Google Play . Ten sam link będzie używany w Twoim projekcie usług Gier Play.
  W konsoli Firebase przejdź do zakładki Integracje . Na karcie Google Play kliknij Link , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć link.

 3. Upewnij się, że Twoja aplikacja w Google Play jest skonfigurowana do korzystania z usług Gier Play .

Rejestruj zdarzenia gier za pomocą Google Analytics

 1. Dodaj Google Analytics do swojej aplikacji.

 2. Po dodaniu pakietu Firebase SDK dla Google Analytics do swojej aplikacji możesz zacząć rejestrować zdarzenia Gier Play. Oto kilka przykładowych zdarzeń, które możesz rejestrować:

  • Zdarzenia logowania

   Bundle bundle = new Bundle();
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.LOGIN, bundle);
   
  • Odblokuj osiągnięcia

   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ACHIEVEMENT_ID, achievementId);
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.UNLOCK_ACHIEVEMENT, bundle);
   
  • Wyniki na tablicy wyników

   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putLong(FirebaseAnalytics.Param.SCORE, score);
   bundle.putString("leaderboard_id", leaderboardId);
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.POST_SCORE, bundle);
   
 3. Zarejestrowane zdarzenia możesz wyświetlić w panelu Analytics w konsoli Firebase.

  Dostęp do konsoli Firebase możesz też uzyskać z Konsoli Play , klikając ikonę Firebase obok ikony aplikacji na stronie Szczegóły gry.

Rozwiązywanie typowych błędów

Nie można wyświetlić zdarzeń Gier Play w panelu Analytics

Musisz połączyć Google Play z Firebase za pomocą konsoli Firebase ( > Ustawienia projektu > Integracje > Google Play ). Jeśli masz problemy z połączeniem, sprawdź następujące elementy:

Nie można uzyskać dostępu do konsoli Firebase z Konsoli Play

Upewnij się, że Twoje konto programisty Google Play jest połączone z aplikacją Firebase. W Konsoli Play właściciel lub administrator konta programisty Play może wyświetlić stan połączenia w Konfiguracja > Połączone usługi > Firebase .