Zależności pakietów Firebase Android SDK od usług Google Play

Niektóre zestawy SDK Firebase dla Androida zależą od Usług Google Play , co oznacza, że ​​będą działać tylko na urządzeniach i emulatorach z zainstalowanymi usługami Google Play. Te zestawy SDK Firebase komunikują się z usługą Google Play działającą w tle na urządzeniu, aby zapewnić Twojej aplikacji bezpieczny, aktualny i lekki interfejs API. Niektóre urządzenia z systemem Android, takie jak urządzenia Amazon Kindle Fire lub te sprzedawane w niektórych regionach, nie mają zainstalowanych usług Google Play.

Które zestawy SDK Firebase dla systemu Android wymagają usług Google Play?

Pakiety SDK Firebase można podzielić na trzy kategorie:

  • Wymagane usługi Play — te pakiety SDK wymagają usług Google Play, w przeciwnym razie nie będą działać.
  • Zalecane usługi Play — te pakiety SDK wymagają, aby usługi Google Play miały pełną funkcjonalność, ale nadal oferują większość funkcji nawet bez usług Google Play.
  • Usługi Play nie są wymagane — te SDKS nie wymagają, aby usługi Google Play miały pełną funkcjonalność.

Poniższe tabele są dokładne tylko dla najnowszej wersji każdego zestawu SDK. Niektóre starsze wersje mogą mieć bardziej rygorystyczne wymagania.

Usługi Google Play nie są wymagane

Produkt Biblioteka Usługi Google Play?
App Check dostawców niestandardowych i debugowania com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
Nie wymagane
Interfejs API dystrybucji aplikacji com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
Nie wymagane
Dystrybucja aplikacji com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11 Nie wymagane
Uwierzytelnianie com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
Nie wymagane
Chmura Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
Nie wymagane
Funkcje chmury dla pakietu SDK klienta Firebase com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
Nie wymagane
Magazyn w chmurze dla Firebase com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
Nie wymagane
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
Nie wymagane
Wiadomości w aplikacji com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
Nie wymagane
Wyświetlanie wiadomości w aplikacji com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
Nie wymagane
Instalacje Firebase com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
Nie wymagane
Monitoring wydajności com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
Nie wymagane
Baza danych czasu rzeczywistego com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
Nie wymagane
Zdalna konfiguracja com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
Nie wymagane
Produkt Biblioteka Usługi Google Play?
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0 Zalecana*
Analityka com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
Zalecana*
Dostawca sprawdzania aplikacji Play Integrity com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1 Wymagany
App Sprawdź dostawcę SafetyNet com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2 Wymagany
Indeksowanie aplikacji com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 Wymagany
Wiadomości w chmurze com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
Wymagany
Linki dynamiczne com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
Wymagany
Wizja Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 Wymagany
Model niestandardowy Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 Wymagany

* Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics może wysyłać zdarzenia na dowolne urządzenie, ale niektóre automatyczne statystyki, np. dane demograficzne, są dostępne tylko na urządzeniach z usługami Google Play.