Catch up on everthing we announced at this year's Firebase Summit. Learn more

Khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp dành cho nền tảng Apple và Firebase

Trang này cung cấp các mẹo và cách khắc phục sự cố dành riêng cho nền tảng Apple mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Firebase.

Có những thách thức khác hoặc không thấy vấn đề của bạn được nêu bên dưới? Hãy chắc chắn để kiểm tra chính căn cứ hỏa lực đáp cho câu hỏi thường gặp pan-căn cứ hỏa lực nhiều hơn hoặc sản phẩm cụ thể.

Bạn cũng có thể kiểm tra nền tảng căn cứ hỏa lực của Apple SDK GitHub repo cho một danh sách cập nhật các vấn đề báo cáo và xử lý sự cố. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn gửi các vấn đề liên quan đến SDK nền tảng Apple Firebase của riêng bạn ở đó!