Khắc phục sự cố & Câu hỏi thường gặp về nền tảng Apple và Firebase

Trang này cung cấp các mẹo và cách khắc phục sự cố dành riêng cho nền tảng của Apple mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Firebase.

Bạn có những thách thức khác hoặc không thấy vấn đề của mình được nêu dưới đây? Hãy nhớ xem Câu hỏi thường gặp về Firebase chính để biết thêm Câu hỏi thường gặp về Firebase hoặc dành riêng cho sản phẩm.

Bạn cũng có thể xem kho lưu trữ SDK GitHub của nền tảng Firebase Apple để biết danh sách cập nhật các sự cố được báo cáo và cách khắc phục sự cố. Chúng tôi khuyến khích bạn gửi các vấn đề liên quan đến SDK nền tảng Apple Firebase của riêng mình tại đó!