Tìm hiểu về Firebase cho Unity

Trong quá trình phát triển dự án Unity bằng Firebase, bạn có thể tìm thấy các khái niệm chưa quen thuộc hoặc chỉ dành riêng cho Firebase. Trang này nhằm trả lời những câu hỏi đó hoặc giới thiệu cho bạn các tài nguyên để tìm hiểu thêm.

Vui lòng truy cập vào một trong các cộng đồng trực tuyến của chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về một chủ đề chưa có trên trang này. Chúng tôi cũng sẽ định kỳ cập nhật các chủ đề mới trên trang này. Vì vậy, hãy quay lại sau để xem chúng tôi đã thêm chủ đề mà bạn muốn tìm hiểu hay chưa!

Hỗ trợ thư viện Firebase theo nền tảng

Bảng sau đây mô tả những thư viện Firebase tương thích với những nền tảng nào. Hiện tại, nền tảng máy tính chỉ được hỗ trợ chính thức trong Trình chỉnh sửa Unity để hỗ trợ quy trình phát triển.

Nền tảng Android iOS tvOS macOS
(thử nghiệm)
Windows
(thử nghiệm)
Linux
(thử nghiệm)
Thử nghiệm A/B phiên bản 10.4.0 trở lên
Analytics phiên bản 10.4.0 trở lên
Phân phối ứng dụng phiên bản 10.4.0 trở lên
Xác thực phiên bản 10.4.0 trở lên
Cloud Firestore phiên bản 10.4.0 trở lên
Cloud Functions phiên bản 10.4.0 trở lên
Gửi thông báo qua đám mây phiên bản 10.4.0 trở lên
Cloud Storage phiên bản 10.4.0 trở lên
Crashlytics phiên bản 10.4.0 trở lên
Đường liên kết động
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực phiên bản 10.4.0 trở lên
Cấu hình từ xa phiên bản 10.4.0 trở lên

Các dịch vụ của Google – tệp cấu hình

Để thêm Firebase vào dự án Unity, bạn cần thêm một tệp cấu hình Firebase:

  • Đối với các nền tảng của Apple: hãy thêm GoogleService-Info.plist.
  • Đối với Android: thêm google-services.json.
  • Đối với máy tính: thêm một hoặc cả hai tệp cấu hình này, tuỳ thuộc vào nền tảng bạn đang phát triển.

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều dự án Firebase trong một ứng dụng, hãy xem tài liệu để định cấu hình nhiều dự án.

Tài nguyên nguồn mở cho SDK Firebase Unity

Firebase hỗ trợ phát triển nguồn mở và chúng tôi khuyến khích bạn đóng góp và phản hồi.

Firebase SDK

Các SDK Unity nguồn mở có trong kho lưu trữ GitHub của chúng tôi.

Xin lưu ý những điều sau về cách chúng tôi xây dựng SDK Unity cho Firebase:

  • SDK Unity được xây dựng dựa trên SDK C++ nguồn mở.
  • SDK C++ được xây dựng lần lượt dựa trên SDK iOSSDK Android nguồn mở.

Mẫu bắt đầu nhanh

Firebase duy trì một tập hợp các mẫu bắt đầu nhanh cho API Firebase trên Unity. Bạn có thể tìm các hướng dẫn bắt đầu nhanh này trong kho lưu trữ nhanh Firebase GitHub công khai của chúng tôi.

Bạn có thể mở từng hướng dẫn nhanh trong Unity, sau đó chạy các quy trình này trên thiết bị di động hoặc trong trình chỉnh sửa Unity. Hoặc bạn có thể sử dụng các hướng dẫn bắt đầu nhanh này làm mã mẫu để sử dụng SDK Firebase.

MechaHamster

MechaHamster là một trò chơi nguồn mở được xây dựng trong Unity minh hoạ một số tính năng của Firebase trong một trò chơi đã phát hành, bao gồm Google Analytics, Xác thực, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Gửi thông báo qua đám mây, Crashlytics, Cấu hình từ xa, Cloud Storage, Cloud Functions và Phòng thử nghiệm. Kho lưu trữ này có trong kho lưu trữ GitHub Firebase của chúng tôi.

Giải pháp Firebase Unity

Giải pháp Firebase Unity là một kho lưu trữ chứa một số tiện ích nguồn mở giúp các nhà phát triển Unity hoàn thành các công việc phổ biến bằng Firebase. Các giải pháp hiện tại bao gồm triển khai bảng xếp hạng và tiện ích để tạo và đồng bộ hoá các cấu hình Cấu hình từ xa Firebase ngay từ trình chỉnh sửa Unity. Thư viện này có trong kho lưu trữ GitHub Firebase của chúng tôi.