Catch up on everthing we announced at this year's Firebase Summit. Learn more

Firebase IAM rolleri

İzinler aracılığıyla proje üyelerine verilen rolleri . Bir rol topluluğudur izinler . Bir üyeye rol atadığınızda, o üyeye rolün içerdiği tüm izinleri vermiş olursunuz.

Firebase IAM, aşağıdaki rol türlerini destekler:

  • Temel roller : Temel Sahibi, Editör ve Görüntüleyici rolleri (eskiden "ilkel" rolleri olarak adlandırılır).

  • Önceden tanımlanmış roller : temel roller daha detaylı erişim kontrolü sağlamak Küratörlüğünü Firebase özgü rolleri. Firebase şunları sunar:

    • Firebase düzey rolleri : tam okuma / yazma izni veya salt okunur tüm Firebase ürünlere erişim Rolleri.

    • Ürün kategorisi rolleri : tam okuma / yazma izni veya salt okunur ürünlerin gruplarına erişim Rolleri. Google Analytics ve genel ürün kategorileri etrafında yapılandırılmışlardır.

    • Ürün düzeyinde rolleri : tam okuma / yazma izni veya salt okunur belirli Firebase ürünlere erişim Rolleri.

  • Özel rolleri : Tam size terziye kurumunuzun özel gereksinimlerini karşılamak izin kümesi oluşturmak olduğunu roller özelleştirilmiş.