Firebase düzeyinde önceden tanımlanmış roller

Bu roller, tüm Firebase ürünlerine tam okuma/yazma veya salt okuma erişimi verir.

Firebase konsolunu veya Google Cloud konsolunu kullanarak proje üyelerine Firebase düzeyindeki bu rolleri atayın.

Rol Açıklama İzinler
Firebase Yöneticisi
roles/firebase.admin
Tüm Firebase hizmetlerine
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Görüntüleyicisi
roles/firebase.viewer
Tüm Firebase hizmetlerine
salt okuma erişimi