Google Play Hizmetleri'ndeki Firebase Android SDK'larının bağımlılıkları

Bazı Firebase Android SDK'ları Google Play hizmetlerine bağlıdır. Yani yalnızca Google Play hizmetlerinin yüklü olduğu cihazlarda ve emülatörlerde çalışırlar. Bu Firebase SDK'ları, uygulamanıza güvenli, güncel ve hafif bir API sağlamak için cihazdaki Google Play Hizmetleri arka plan hizmetiyle iletişim kurar. Amazon Kindle Fire cihazları veya bazı bölgelerde satılanlar gibi belirli Android cihazlarda Google Play Hizmetleri yüklü değildir.

Hangi Firebase Android SDK'ları için Google Play Hizmetleri gerekir?

Firebase SDK'ları üç kategoriye ayrılabilir:

  • Play hizmetleri gereklidir: Bu SDK'lar Google Play Hizmetleri'ni gerektirir, aksi takdirde işlevleri yoktur.
  • Önerilen Play hizmetleri: Bu SDK'lar, Google Play hizmetlerinin tam işlevselliğe sahip olmasını gerektirir ancak Google Play Hizmetleri olmadan bile çoğu işlevi sunmaya devam eder.
  • Play hizmetleri gerekli değildir: Bu SDK'lar, Google Play hizmetlerinin tam işlevsel olmasını gerektirmez.

Aşağıdaki tablolar yalnızca her bir SDK'nın en son sürümü için doğrudur. Bazı eski sürümlerin daha katı gereksinimleri olabilir.

Google Play hizmetleri gerekli değildir

Ürün Kitaplık Google Play Hizmetleri
Uygulama Kontrolü özel sağlayıcıları ve hata ayıklama sağlayıcıları com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
Zorunlu değil
App Distribution API'si com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
Zorunlu değil
App Distribution com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12 Zorunlu değil
Doğrulama com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
Zorunlu değil
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
Zorunlu değil
Cloud Functions for Firebase İstemci SDK'sı com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
Zorunlu değil
Cloud Storage for Firebase com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
Zorunlu değil
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
Zorunlu değil
Uygulama İçi Mesajlaşma com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
Zorunlu Değil
Uygulama İçi Mesajlaşma Ekranı com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
Zorunlu Değil
Firebase yüklemeleri com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
Zorunlu değil
Performance Monitoring com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
Zorunlu değil
Realtime Database com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
Zorunlu değil
Remote Config com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
Zorunlu değil
Firebase için Vertex AI com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta01 Zorunlu değil
Ürün Kitaplık Google Play Hizmetleri
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:23.1.0 Önerilenler*
pazar bilgileri alma com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
Önerilenler*
Uygulama Kontrolü Play Integrity sağlayıcısı com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0 Zorunlu
Uygulama Kontrolü SafetyNet sağlayıcısı com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2 Zorunlu
App Indexing com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 Zorunlu
Cloud Messaging com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
Zorunlu
Dynamic Links com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
Zorunlu
Firebase ML Vision com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 Zorunlu
Firebase ML Özel Modeli com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 Zorunlu

* Google Analytics için Firebase SDK'sı tüm cihazlarda etkinlik gönderebilir. Ancak demografi gibi bazı otomatik analizler yalnızca Google Play hizmetlerinin yüklü olduğu cihazlarda kullanılabilir.