Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Firebase

บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ของ Firebase คือบทบาทเฉพาะ Firebase ที่ได้รับการดูแลซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าถึงได้ละเอียดกว่าบทบาทพื้นฐาน (เดิมเรียกว่าบทบาท "ดั้งเดิม") คุณสามารถกำหนดบทบาทให้กับสมาชิกแต่ละคนได้มากกว่าหนึ่งบทบาท

ด้วยการใช้บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคุณสามารถให้ สิทธิ์ระดับการเข้าถึงที่ แตกต่างกัน (ผู้ดูแลระบบเทียบกับผู้ดู) รวมทั้ง ความกว้างในการเข้าถึง (ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์)

  • บทบาท Firebase ระดับ : บทบาทที่ให้อ่านเต็ม / เขียนหรืออ่านอย่างเดียวเข้าถึงทุกผลิตภัณฑ์ Firebase
    คุณกำหนดบทบาทระดับ Firebase ได้ โดยใช้ คอนโซล Firebase

  • บทบาทหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ : บทบาทที่ให้สิทธิ์เข้าถึงแบบอ่าน / เขียนหรืออ่านอย่างเดียวสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ โครงสร้างเหล่านี้มีโครงสร้างรอบ ๆ Google Analytics และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
    คุณกำหนดบทบาทหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Firebase ได้โดยใช้ คอนโซล Firebase

  • บทบาทระดับผลิตภัณฑ์ : บทบาทที่ให้อ่านเต็ม / เขียนหรืออ่านอย่างเดียวเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง Firebase
    คุณกำหนดบทบาทระดับผลิตภัณฑ์ Firebase ได้โดยใช้ Google Cloud Console

โปรดทราบว่าเมื่อจำเป็นบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะรวมสิทธิ์โดยอัตโนมัติซึ่ง ได้แก่ :