บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าระดับ Firebase

บทบาทเหล่านี้ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนหรืออ่านอย่างเดียวกับผลิตภัณฑ์ Firebase ทั้งหมด

มอบหมายบทบาทระดับ Firebase เหล่านี้ให้กับสมาชิกโปรเจ็กต์โดยใช้ คอนโซล Firebase หรือ คอนโซล Google Cloud

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ Firebase
roles/firebase.admin
สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนแบบเต็ม
บริการ Firebase ทั้งหมด
โปรแกรมดู Firebase
roles/firebase.viewer
เข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว
บริการ Firebase ทั้งหมด