Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

บทบาทที่กำหนดเอง

บทบาทที่กำหนดเอง คือ บทบาท IAM ที่กำหนดเองโดยสมบูรณ์ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปรับแต่งชุดสิทธิ์ที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะขององค์กรของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทบาทที่กำหนดเอง ในเอกสาร Google Cloud

ใช้ สิทธิ์เฉพาะ Firebase รวมถึงสิทธิ์อื่น ๆ อีกมากมายใน ผลิตภัณฑ์ Google Cloud อื่น ๆ เพื่อ สร้างบทบาทที่กำหนดเอง