عیب یابی & سوالات متداول برای پلتفرم های اپل و Firebase

این صفحه نکات و عیب یابی مشکلات پلتفرم اپل را ارائه می دهد که ممکن است هنگام استفاده از Firebase با آن مواجه شوید.

چالش های دیگری دارید یا مشکل خود را در زیر نمی بینید؟ حتماً سؤالات متداول اصلی Firebase را برای سؤالات متداول pan-Firebase یا محصول خاص بررسی کنید.

همچنین می توانید برای لیست به روز مشکلات گزارش شده و عیب یابی ، مخزن SDK GitHub پلتفرم Firebase Apple را بررسی کنید. ما شما را تشویق می کنیم که مسائل مربوط به SDK پلتفرم Apple Firebase خود را نیز در آنجا ثبت کنید!