Bật Khung hỗ trợ quảng cáo

Một số tính năng của Analytics, chẳng hạn như đối tượng và phân bổ chiến dịch cũng như một số thuộc tính người dùng, chẳng hạn như Độ tuổi và Sở thích, yêu cầu phải bật khung AdSupport . Nếu không có khuôn khổ này, Analytics không thể thu thập thông tin cần thiết để các tính năng này hoạt động bình thường.

Để bật khung AdSupport:

  1. Trong dự án Xcode của bạn, hãy chọn mục tiêu của dự án.
  2. Chọn tab Chung cho mục tiêu của bạn.
  3. Mở rộng phần Thư viện và Khung được liên kết .
  4. Nhấp vào + để thêm khung.
  5. Chọn AdSupport.framework .
  6. Thêm cờ liên kết -ObjC vào cài đặt bản dựng của dự án của bạn trong Other Linker Flags .

Trước khi gửi ứng dụng để xem xét, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn tuân thủ nguyên tắc sử dụng IDFA .