了解 2023 年 Google I/O 大会上介绍的 Firebase 亮点。了解详情

Firebase'i C++ projenize ekleyin

Firebase SDK'larının üzerinde bir C++ arabirimi sağlayan Firebase C++ SDK'larımızla C++ oyunlarınızı güçlendirin.

Platforma özgü herhangi bir kod yazmak zorunda kalmadan Firebase'e tamamen C++ kodunuzdan erişin. Firebase SDK ayrıca Firebase tarafından kullanılan dile özgü birçok deyimi C++ geliştiricilerinin daha aşina olduğu bir arayüze çevirir.

Firebase oyunları sayfamızda oyunlarınızı Firebase ile güçlendirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Firebase'i zaten C++ projenize eklediniz mi? Firebase C++ SDK'nın en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Önkoşullar

 • Android Studio, IntelliJ veya VS Code gibi tercih ettiğiniz düzenleyiciyi veya IDE'yi yükleyin.

 • Android SDK'yı edinin.

 • Projenizin şu gereksinimleri karşıladığından emin olun:

 • Uygulamanızı çalıştırmak için fiziksel bir cihaz kurun veya bir öykünücü kullanın.

  • Emülatörler, Google Play ile bir emülatör görüntüsü kullanmalıdır.

  • Bazı C++ kitaplıkları için, istemci cihazda Google Play hizmetleri gereklidir; bu sayfadaki listeyi inceleyin.

 • Google hesabınızı kullanarak Firebase'de oturum açın .

Adım 2 : Bir Firebase projesi oluşturun

Firebase'i C++ projenize ekleyebilmeniz için önce C++ projenize bağlanmak üzere bir Firebase projesi oluşturmanız gerekir. Firebase projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Firebase Projelerini Anlayın sayfasını ziyaret edin.

3. Adım : Uygulamanızı Firebase'e kaydedin

Firebase'i Android uygulamanızda kullanmak için uygulamanızı Firebase projenize kaydetmeniz gerekir. Uygulamanızı kaydettirmek genellikle uygulamanızı projenize "eklemek" olarak adlandırılır.

 1. Firebase konsoluna gidin.

 2. Kurulum iş akışını başlatmak için projeye genel bakış sayfasının ortasındaki Android simgesini ( ) veya Uygulama ekle'yi tıklayın.

 3. Android paket adı alanına uygulamanızın paket adını girin.

 4. (İsteğe bağlı) Diğer uygulama bilgilerini girin: Uygulama takma adı ve Hata ayıklama imzalama sertifikası SHA-1 .

 5. Uygulamayı kaydet'i tıklayın.

Adım 4 : Firebase yapılandırma dosyasını ekleyin

 1. Firebase Android yapılandırma dosyanızı edinmek için google-services.json'u indir'i tıklayın.

 2. C++ projenizi bir IDE'de açın, ardından yapılandırma dosyanızı projenize ekleyin:

 3. (Yalnızca Gradle derlemeleri) C++ projenizde Firebase hizmetlerini etkinleştirmek için google-services eklentisini en üst düzey build.gradle dosyanıza ekleyin.

  1. Google Services Gradle eklentisini dahil etmek için kurallar ekleyin. Google'ın Maven deposuna da sahip olup olmadığınızı kontrol edin.

    buildscript {
   
     repositories {
      // Check that you have the following line (if not, add it):
      google() // Google's Maven repository
     }
   
     dependencies {
      // ...
   
      // Add the following lines:
      classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.15' // Google Services plugin
      implementation 'com.google.android.gms:18.2.0'
     }
    }
   
    allprojects {
     // ...
   
     repositories {
      // Check that you have the following line (if not, add it):
      google() // Google's Maven repository
      // ...
     }
    }
   
  2. Google Services Gradle eklentisini uygulayın:

    apply plugin: 'com.android.application'
    // Add the following line:
    apply plugin: 'com.google.gms.google-services' // Google Services plugin
   
    android {
     // ...
    }
   
 4. Firebase konsolunda kurulum görevlerini tamamladınız. Aşağıdaki Firebase C++ SDK'lerini Ekleme ile devam edin.

5. Adım : Firebase C++ SDK'ları ekleyin

Bu bölümdeki adımlar, desteklenen Firebase ürünlerini Firebase C++ projenize nasıl ekleyeceğinize bir örnektir.

 1. Firebase C++ SDK'yı indirin, ardından SDK'yı uygun bir yere sıkıştırın.

  Firebase C++ SDK, platforma özgü değildir ancak platforma özgü kitaplıklar içerir.

 2. Projenizin gradle.properties dosyasında sıkıştırılmış SDK'nın konumunu belirtin:

  systemProp.firebase_cpp_sdk.dir=full-path-to-SDK
  
 3. Projenizin settings.gradle dosyasına aşağıdaki içeriği ekleyin:

  def firebase_cpp_sdk_dir = System.getProperty('firebase_cpp_sdk.dir')
  
  gradle.ext.firebase_cpp_sdk_dir = "$firebase_cpp_sdk_dir"
  includeBuild "$firebase_cpp_sdk_dir"
  
 4. Modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanıza (genellikle app/build.gradle ), aşağıdaki içeriği ekleyin.
  Uygulamanızda kullanmak istediğiniz Firebase ürünleri için kitaplık bağımlılıklarını dahil edin.

  Analitik etkinleştirildi

  android.defaultConfig.externalNativeBuild.cmake {
  arguments "-DFIREBASE_CPP_SDK_DIR=$gradle.firebase_cpp_sdk_dir"
  }
  
  # Add the dependencies for the Firebase products you want to use in your app
  # For example, to use Analytics, Firebase Authentication, and Firebase Realtime Database
  apply from: "$gradle.firebase_cpp_sdk_dir/Android/firebase_dependencies.gradle"
  firebaseCpp.dependencies {
   analytics
   auth
   database
  }
  

  Analitik etkin değil

  android.defaultConfig.externalNativeBuild.cmake {
  arguments "-DFIREBASE_CPP_SDK_DIR=$gradle.firebase_cpp_sdk_dir"
  }
  
  # Add the dependencies for the Firebase products you want to use in your app
  # For example, to use Firebase Authentication and Firebase Realtime Database
  apply from: "$gradle.firebase_cpp_sdk_dir/Android/firebase_dependencies.gradle"
  firebaseCpp.dependencies {
   auth
   database
  }
  
 5. Projenizin CMakeLists.txt dosyasına aşağıdaki içeriği ekleyin.
  Uygulamanızda kullanmak istediğiniz Firebase ürünleri için kitaplıkları ekleyin.

  Analitik etkinleştirildi

  # Add Firebase libraries to the target using the function from the SDK.
  add_subdirectory(${FIREBASE_CPP_SDK_DIR} bin/ EXCLUDE_FROM_ALL)
  
  # The Firebase C++ library `firebase_app` is required,
  # and it must always be listed last.
  
  # Add the Firebase SDKs for the products you want to use in your app
  # For example, to use Analytics, Firebase Authentication, and Firebase Realtime Database
  set(firebase_libs
   firebase_analytics
   firebase_auth
   firebase_database
   firebase_app
  )
  target_link_libraries(${target_name} "${firebase_libs}")
  

  Analitik etkin değil

  # Add Firebase libraries to the target using the function from the SDK.
  add_subdirectory(${FIREBASE_CPP_SDK_DIR} bin/ EXCLUDE_FROM_ALL)
  
  # The Firebase C++ library `firebase_app` is required,
  # and it must always be listed last.
  
  # Add the Firebase SDKs for the products you want to use in your app
  # For example, to use Firebase Authentication and Firebase Realtime Database
  set(firebase_libs
   firebase_auth
   firebase_database
   firebase_app
  )
  target_link_libraries(${target_name} "${firebase_libs}")
  
 6. Tüm bağımlılıkların gerekli sürümlere sahip olduğundan emin olmak için uygulamanızı senkronize edin.

 7. Analytics'i eklediyseniz, Firebase'i başarıyla entegre ettiğinize dair doğrulamayı Firebase'e göndermek için uygulamanızı çalıştırın. Aksi takdirde, doğrulama adımını atlayabilirsiniz.

  Cihaz günlükleriniz, başlatmanın tamamlandığını gösteren Firebase doğrulamasını görüntüler. Uygulamanızı ağ erişimi olan bir öykünücüde çalıştırdıysanız Firebase konsolu , uygulama bağlantınızın tamamlandığını size bildirir.

Hazırsınız! C++ uygulamanız kaydedildi ve Firebase hizmetlerini kullanacak şekilde yapılandırıldı.

Kullanılabilir kitaplıklar

Başvuru belgelerinde ve GitHub'daki açık kaynaklı SDK sürümümüzde C++ Firebase kitaplıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Android için kullanılabilir kitaplıklar (CMake kullanarak)

Apple platformları için C++ kitaplıklarının bu kurulum sayfasının Apple platformları (iOS+) sürümünde listelendiğini unutmayın.

Firebase ürünü kütüphane referansları
( firebaseCpp.dependencies
build.gradle dosyası için)
kütüphane referansları
( firebase_libs
CMakeLists.txt dosyası için)
adMob admob firebase_admob
(gerekli) firebase_analytics
(gerekli) firebase_app
Analitik analytics firebase_analytics
(gerekli) firebase_app
Uygulama Kontrolü appCheck firebase_app_check
(gerekli) firebase_app
kimlik doğrulama auth firebase_auth
(gerekli) firebase_app
Bulut Firestore firestore firebase_firestore
(gerekli) firebase_auth
(gerekli) firebase_app
Bulut İşlevleri functions firebase_functions
(gerekli) firebase_app
Bulut Mesajlaşma messaging firebase_messaging
(önerilir) firebase_analytics
(gerekli) firebase_app
Bulut depolama storage firebase_storage
(gerekli) firebase_app
Dinamik Bağlantılar dynamicLinks firebase_dynamic_links
(önerilen) firebase_analytics
(gerekli) firebase_app
Gerçek Zamanlı Veritabanı database firebase_database
(gerekli) firebase_app
Uzak Yapılandırma remoteConfig firebase_remote_config
(önerilir) firebase_analytics
(gerekli) firebase_app

Mobil kurulum için ek bilgiler

NDK kilitlenme raporlarını alın

Firebase Crashlytics, Android yerel kitaplıklarını kullanan uygulamalar için kilitlenme raporlamasını destekler. Daha fazla bilgi edinmek için Android NDK kilitlenme raporlarını alma bölümüne bakın.

Özel yapı sistemleri

Firebase google-services.json projenize dahil edebileceğiniz .xml kaynaklarına dönüştürmek için generate_xml_from_google_services_json.py komut dosyasını sağlar. Bu komut dosyası, Google Play hizmetleri Gradle eklentisinin Android uygulamaları oluştururken gerçekleştirdiği dönüşümün aynısını uygular.

Gradle kullanarak derleme yapmıyorsanız (örneğin, ndk-build, makefiles, Visual Studio vb. kullanıyorsanız), Android String Resources oluşturmayı otomatikleştirmek için bu betiği kullanabilirsiniz.

ProGuard

Birçok Android derleme sistemi, uygulama boyutlarını küçültmek ve Java kaynak kodunu korumak için Yayın modundaki derlemeler için ProGuard'ı kullanır.

ProGuard kullanıyorsanız, ProGuard yapılandırmanızda kullandığınız Firebase C++ kitaplıklarına karşılık gelen dosyaları libs/android/*.pro eklemeniz gerekir.

Örneğin, Google Analytics kullanıyorsanız, Gradle ile build.gradle dosyanız şöyle görünür:

android {
 // ...
 buildTypes {
  release {
   minifyEnabled true
   proguardFile getDefaultProguardFile('your-project-proguard-config.txt')
   proguardFile file(project.ext.your_local_firebase_sdk_dir + "/libs/android/app.pro")
   proguardFile file(project.ext.your_local_firebase_sdk_dir + "/libs/android/analytics.pro")
   // ... and so on, for each Firebase C++ library that you're using
  }
 }
}

Google Play hizmetleri gereksinimi

Çoğu Firebase C++ kitaplığı, Google Play hizmetlerinin müşterinin Android cihazında olmasını gerektirir. Bir Firebase C++ kitaplığı başlatma sırasında kInitResultFailedMissingDependency döndürürse bu, Google Play hizmetlerinin istemci cihazda bulunmadığı anlamına gelir (yani güncellenmesi, yeniden etkinleştirilmesi, izinlerin düzeltilmesi vb. gerekir). İstemci cihazdaki durum düzeltilene kadar Firebase kitaplığı kullanılamaz.

Google Play hizmetlerinin neden istemci cihazda bulunmadığını google_play_services/availability.h adresindeki işlevleri kullanarak öğrenebilir (ve düzeltmeye çalışabilirsiniz).

Aşağıdaki tablo, desteklenen her Firebase ürünü için bir istemci cihazda Google Play hizmetlerinin gerekli olup olmadığını listeler.

Firebase C++ Kitaplığı İstemci cihazda Google Play hizmetleri gerekli mi?
adMob Gerekli değil (genellikle)
Analitik Gerekli değil
kimlik doğrulama Gerekli
Bulut Firestore Gerekli
Bulut İşlevleri Gerekli
Bulut Mesajlaşma Gerekli
Bulut depolama Gerekli
Dinamik Bağlantılar Gerekli
Gerçek Zamanlı Veritabanı Gerekli
Uzak Yapılandırma Gerekli

AdMob ve Google Play hizmetleri

Android için Google Mobile Ads SDK'sının çoğu sürümü, istemci cihazda Google Play hizmetleri olmadan düzgün şekilde çalışabilir. Ancak, yukarıda listelenen standart com.google.firebase: com.google.firebase:firebase-ads com.google.android.gms:play-services-ads-lite bağımlılığını kullanıyorsanız, Google Play hizmetleri gereklidir .

AdMob başlatma, yalnızca aşağıdakilerin her ikisi de doğru olduğunda kInitResultFailedMissingDependency döndürür:

 • Google Play hizmetleri, istemci cihazda kullanılamıyor.
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite kullanıyorsunuz.

Bir masaüstü iş akışı kurun ( beta )

Bir oyun oluştururken, oyununuzu önce masaüstü platformlarda test etmek, ardından geliştirme aşamasında mobil cihazlarda dağıtmak ve test etmek genellikle çok daha kolaydır. Bu iş akışını desteklemek için Windows, macOS, Linux üzerinde ve C++ düzenleyici içinden çalışabilen Firebase C++ SDK'lerinin bir alt kümesini sağlıyoruz.

 1. Masaüstü iş akışları için aşağıdakileri tamamlamanız gerekir:

  1. C++ projenizi CMake için yapılandırın.
  2. Bir Firebase projesi oluşturun
  3. Uygulamanızı (iOS veya Android) Firebase'e kaydedin
  4. Bir mobil platform Firebase yapılandırma dosyası ekleyin
 2. Firebase yapılandırma dosyasının bir masaüstü sürümünü oluşturun:

  • Android google-services.json dosyasını eklediyseniz — Uygulamanızı çalıştırdığınızda, Firebase bu mobil dosyayı bulur ve ardından otomatik olarak bir masaüstü Firebase yapılandırma dosyası ( google-services-desktop.json ) oluşturur.

  • iOS GoogleService-Info.plist dosyasını eklediyseniz — Uygulamanızı çalıştırmadan önce bu mobil dosyayı bir masaüstü Firebase yapılandırma dosyasına dönüştürmeniz gerekir. Dosyayı dönüştürmek için GoogleService-Info.plist dosyanızla aynı dizinden aşağıdaki komutu çalıştırın:

   generate_xml_from_google_services_json.py --plist -i GoogleService-Info.plist

  Bu masaüstü yapılandırma dosyası, Firebase konsol kurulum iş akışına girdiğiniz C++ proje kimliğini içerir. Yapılandırma dosyaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Firebase Projelerini Anlayın sayfasını ziyaret edin.

 3. C++ projenize Firebase SDK'ları ekleyin.

  Aşağıdaki adımlar, desteklenen herhangi bir Firebase ürününü C++ projenize nasıl ekleyeceğiniz konusunda örnek niteliğindedir. Bu örnekte, Firebase Authentication ve Firebase Realtime Database ekleme adımlarını inceleyeceğiz.

  1. FIREBASE_CPP_SDK_DIR ortam değişkeninizi sıkıştırılmış Firebase C++ SDK'nın konumuna ayarlayın.

  2. Projenizin CMakeLists.txt dosyasına, kullanmak istediğiniz Firebase ürünlerine ait kitaplıklar da dahil olmak üzere aşağıdaki içeriği ekleyin. Örneğin, Firebase Authentication ve Firebase Realtime Database'i kullanmak için:

   # Add Firebase libraries to the target using the function from the SDK.
   add_subdirectory(${FIREBASE_CPP_SDK_DIR} bin/ EXCLUDE_FROM_ALL)
   
   # The Firebase C++ library `firebase_app` is required,
   # and it must always be listed last.
   
   # Add the Firebase SDKs for the products you want to use in your app
   # For example, to use Firebase Authentication and Firebase Realtime Database
   set(firebase_libs firebase_auth firebase_database firebase_app)
   target_link_libraries(${target_name} "${firebase_libs}")
   
 4. C++ uygulamanızı çalıştırın.

Kullanılabilir kitaplıklar (masaüstü)

Firebase C++ SDK, bir dizi özellik için masaüstü iş akışı desteği içerir ve Firebase'in belirli bölümlerinin Windows, macOS ve Linux'ta bağımsız masaüstü yapılarında kullanılmasını sağlar.

Firebase ürünü Kitaplık referansları (CMake kullanılarak)
Uygulama Kontrolü firebase_app_check
(gerekli) firebase_app
kimlik doğrulama firebase_auth
(gerekli) firebase_app
Bulut Firestore firebase_firestore
firebase_auth
firebase_app
Bulut İşlevleri firebase_functions
(gerekli) firebase_app
Bulut depolama firebase_storage
(gerekli) firebase_app
Gerçek Zamanlı Veritabanı firebase_database
(gerekli) firebase_app
Uzak Yapılandırma firebase_remote_config
(gerekli) firebase_app

Firebase, Windows, macOS ve Linux için derleme yaparken kolaylık sağlamak için kalan masaüstü kitaplıklarını saplama (işlevsel olmayan) uygulamalar olarak sağlar. Bu nedenle, masaüstünü hedeflemek için koşullu olarak kod derlemeniz gerekmez.

Gerçek Zamanlı Veritabanı masaüstü

Masaüstü için Realtime Database SDK, veritabanınıza erişmek için REST kullanır, bu nedenle masaüstünde Query::OrderByChild() ile kullandığınız dizinleri bildirmeniz gerekir, aksi takdirde dinleyicileriniz başarısız olur.

Masaüstü kurulumu için ek bilgiler

Windows kitaplıkları

Windows için kitaplık sürümleri aşağıdakilere göre sağlanır:

 • Derleme platformu: 32 bit (x86) ve 64 bit (x64) modu
 • Windows çalışma zamanı ortamı: Multithreaded / MT vs Multithreaded DLL /MD
 • Hedef: Sürüm ve Hata Ayıklama

Aşağıdaki kitaplıkların Visual Studio 2015 ve 2017 kullanılarak test edildiğini unutmayın.

Windows'ta C++ masaüstü uygulamaları oluştururken aşağıdaki Windows SDK kitaplıklarını projenize bağlayın. Daha fazla bilgi için derleyicinizin belgelerine bakın.

Firebase C++ Kitaplığı Windows SDK kitaplığı bağımlılıkları
Uygulama Kontrolü advapi32, ws2_32, crypt32
kimlik doğrulama advapi32, ws2_32, crypt32
Bulut Firestore advapi32, ws2_32, crypt32, rpcrt4, ole32, shell32
Bulut İşlevleri advapi32, ws2_32, crypt32, rpcrt4, ole32
Bulut depolama advapi32, ws2_32, crypt32
Gerçek Zamanlı Veritabanı advapi32, ws2_32, crypt32, iphlpapi, psapi, userenv
Uzak Yapılandırma advapi32, ws2_32, crypt32, rpcrt4, ole32

macOS kitaplıkları

macOS (Darwin) için, 64 bit (x86_64) platformu için kitaplık sürümleri sağlanır. Size kolaylık sağlamak için çerçeveler de sağlanmıştır.

macOS kitaplıklarının Xcode 13.3.1 kullanılarak test edildiğini unutmayın.

macOS'ta C++ masaüstü uygulamaları oluştururken aşağıdakileri projenize bağlayın:

 • pthread sistem kitaplığı
 • CoreFoundation macOS sistem çerçevesi
 • Foundation macOS sistem çerçevesi
 • Security macOS sistem çerçevesi
 • GSS macOS sistem çerçevesi
 • Kerberos macOS sistem çerçevesi
 • SystemConfiguration macOS sistem çerçevesi

Daha fazla bilgi için derleyicinizin belgelerine bakın.

Linux kütüphaneleri

Linux için, 32 bit (i386) ve 64 bit (x86_64) platformları için kitaplık sürümleri sağlanır.

Linux kitaplıklarının Ubuntu'da GCC 4.8.0, GCC 7.2.0 ve Clang 5.0 kullanılarak test edildiğini unutmayın.

Linux'ta C++ masaüstü uygulamaları oluştururken, pthread sistem kitaplığını projenize bağlayın. Daha fazla bilgi için derleyicinizin belgelerine bakın. GCC 5 veya sonraki sürümlerle oluşturuyorsanız, -D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0 tanımlayın.

Sonraki adımlar