Firebase önceden tanımlanmış roller

Firebase'de önceden tanımlanmış roller, temel rollerden (önceden "ilkel" roller olarak adlandırılıyordu) daha ayrıntılı erişim kontrolü sağlayan, Firebase'e özel olarak seçilmiş rollerdir. Her proje üyesine birden fazla rol atayabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış rolleri kullanarak, farklı erişim düzeylerinin (Yöneticiye karşı Görüntüleyiciye) yanı sıra erişim kapsamını da (bireysel ürünlere karşı ürün gruplarına karşı) verebilirsiniz.

Gerektiğinde önceden tanımlanmış rollerin otomatik olarak aşağıdaki izinleri içerdiğini unutmayın: