Firebase ürün düzeyinde önceden tanımlanmış roller

Bu roller, belirli Firebase ürünlerine tam okuma/yazma veya salt okuma erişimi verir.

Bu rolleri, Google Cloud Console'u kullanarak proje üyelerine atayın.

Firebase Uygulama Kontrolü rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Uygulama Kontrolü Yöneticisi
roles/firebaseappcheck.admin
Uygulama Kontrolü kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Uygulama Kontrolü Görüntüleyicisi
roles/firebaseappcheck.viewer
Uygulama Kontrolü kaynaklarına
salt okuma erişimi
Firebase Uygulama Kontrolü Jetonu Doğrulayıcı
roles/firebaseappcheck.tokenVerifier
Uygulama Kontrolü için jeton doğrulama özelliklerine erişim

Firebase App Distribution rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase App Distribution Yöneticisi
roles/firebaseappdistro.admin
App Distribution kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase App Distribution Görüntüleyicisi
roles/firebaseappdistro.viewer
App Distribution kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase App Hosting rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Uygulama Barındırma Compute Runner
roles/firebaseapphosting.computeRunner
Uygulama Barındırma arka uçlarını oluşturmak ve çalıştırmak için minimum düzeyde erişim gerekir. Tipik olarak hizmet hesaplarına verilir.
Firebase App Hosting Yöneticisi
roles/firebaseapphosting.admin
Uygulama Barındırma kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Uygulama Barındırma Görüntüleyicisi
roles/firebaseapphosting.viewer
Uygulama Barındırma kaynaklarına
salt okuma erişimi
Firebase Uygulama Barındırma Geliştiricisi
roles/firebaseapphosting.developer
Uygulama Barındırma arka uçlarına, derlemelere ve sürüm kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi.

Firebase Authentication rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Authentication Yöneticisi
roles/firebaseauth.admin
Kimlik doğrulama kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Authentication Görüntüleyicisi
roles/firebaseauth.viewer
Kimlik doğrulama kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase A/B Testi rolleri (beta)

Rol Açıklama İzinler
Firebase A/B Testi Yöneticisi
roles/firebaseabt.admin
(beta)
A/B Testi kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase A/B Testi Görüntüleyici
roles/firebaseabt.viewer
(beta)
A/B Testi kaynaklarına
salt okuma erişimi

Cloud Firestore rolleri

Mevcut Cloud Firestore rollerini Google Cloud belgelerinde bulabilirsiniz.

Bir proje üyesine Firebase konsolunda güvenlik kurallarını düzenleme ve yayınlama izni vermek veya Firebase CLI aracılığıyla güvenlik kurallarını dağıtmasını sağlamak için proje üyesine firebaserules.* izinlerini içeren özel bir rol oluşturabilir ve atayabilirsiniz.

Cloud Storage rolleri

Mevcut Cloud Storage rollerini Google Cloud belgelerinde bulabilirsiniz.

Bir proje üyesine Firebase konsolunda güvenlik kurallarını düzenleme ve yayınlama izni vermek veya Firebase CLI aracılığıyla güvenlik kurallarını dağıtmasını sağlamak için proje üyesine firebaserules.* izinlerini içeren özel bir rol oluşturabilir ve atayabilirsiniz.

Cloud Functions for Firebase rolleri

Mevcut Cloud Functions for Firebase rollerini Google Cloud belgelerinde bulabilirsiniz.

Firebase mesajlaşma kampanyası rolleri

Bu roller, Firebase Cloud Messaging ve Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma kampanyalarında geçerlidir.

Rol Açıklama İzinler
Firebase Mesajlaşma Kampanyaları Yöneticisi
roles/firebasemessagingcampaigns.admin
Cloud Messaging ve Uygulama İçi Mesajlaşma için kampanya kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase mesajlaşma kampanyaları Görüntüleyici
roles/firebasemessagingcampaigns.viewer
Cloud Messaging ve Uygulama İçi Mesajlaşma için kampanya kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Cloud Messaging rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Cloud Messaging Yöneticisi
roles/firebasenotifications.admin
Cloud Messaging kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Cloud Messaging Görüntüleyicisi
roles/firebasenotifications.viewer
Cloud Messaging kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Crashlytics rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Crashlytics Yöneticisi
roles/firebasecrashlytics.admin
Crashlytics kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Crashlytics Görüntüleyicisi
roles/firebasecrashlytics.viewer
Crashlytics kaynaklarına
salt okuma erişimi
Rol Açıklama İzinler
Firebase Dynamic Links Yöneticisi
roles/firebasedynamiclinks.admin
Dynamic Links kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Dynamic Links Görüntüleyicisi
roles/firebasedynamiclinks.viewer
Dynamic Links kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Extensions yayıncı rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Extensions Yayıncısı - Uzantılar Yöneticisi
roles/firebaseextensionspublisher.extensionsAdmin
(beta)
Firebase Extensions
ile ilgili ayrıntıları ve metrikleri yükleyin, yayınlayın ve görüntüleyin
Firebase Extensions Yayıncısı - Uzantı Görüntüleyicisi
roles/firebaseextensionspublisher.extensionsViewer
(beta)
Bu yayıncı tarafından yüklenen Firebase Uzantıları
için ayrıntıları ve metrikleri görüntüleyin

Firebase Hosting rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Hosting Yöneticisi
roles/firebasehosting.admin
Barındırma kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Hosting Görüntüleyici
roles/firebasehosting.viewer
Barındırma kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma rolleri (beta)

Rol Açıklama İzinler
Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma Yöneticisi
roles/firebaseinappmessaging.admin
(beta)
Uygulama İçi Mesajlaşma kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma Görüntüleyicisi
roles/firebaseinappmessaging.viewer
(beta)
Uygulama İçi Mesajlaşma kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase ML rolleri (beta)

Rol Açıklama İzinler
Firebase ML Yöneticisi
roles/firebaseml.admin
(beta)
Firebase ML kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase ML Görüntüleyici
roles/firebaseml.viewer
(beta)
Firebase ML kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Performance Monitoring rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Performance Monitoring Yöneticisi
roles/firebaseperformance.admin
Performance Monitoring kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi

Performance Monitoring uyarılarını yapılandırma ve alma
Firebase Performance Monitoring Görüntüleyicisi
roles/firebaseperformance.viewer
Performance Monitoring kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Realtime Database rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Realtime Database Yöneticisi
roles/firebasedatabase.admin
Realtime Database kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Realtime Database Görüntüleyicisi
roles/firebasedatabase.viewer
Realtime Database kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Remote Config rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Remote Config Yöneticisi
roles/cloudconfig.admin
Remote Config kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Remote Config Görüntüleyicisi
roles/cloudconfig.viewer
Remote Config kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Test Lab rolleri

Firebase Test Lab, Cloud Storage paketlerine erişim gerektirir. Bu nedenle, tümü standart Firebase önceden tanımlanmış rollerine dahil olmayan belirli bir izin grubu gerektirir. Test Lab'e erişim izni vermek için Firebase Test Lab izinleri bölümünde açıklanan çözümlerden birini kullanın.