Firebase ürün kategorisi önceden tanımlanmış rolleri

Bu roller, ürün gruplarına tam okuma/yazma veya salt okuma erişimi verir. Bu listeler, Google Analytics ve genel ürün tıklayın.

Bu ürün kategorisi rollerini proje üyelerine atama Firebase konsolu veya Google Cloud konsolunu kullanın.

Firebase Analytics rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Analytics Yöneticisi
roles/firebase.analyticsAdmin
Şunlara tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Analytics Görüntüleyicisi
roles/firebase.analyticsViewer
Şunlara salt okuma erişimi:

Firebase Geliştirme rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Develop Yöneticisi
roles/firebase.developAdmin
Şunlara tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Develop Görüntüleyici
roles/firebase.developViewer
Şunlara salt okuma erişimi:

Firebase Quality rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Kalite Yöneticisi
roles/firebase.qualityAdmin
Şunlara tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Kalite Görüntüleyicisi
roles/firebase.qualityViewer
Şunlara salt okuma erişimi:

Firebase Grow rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Grow Yöneticisi
roles/firebase.growthAdmin
Şunlara tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Grow Görüntüleyicisi
roles/firebase.growthViewer
Şunlara salt okuma erişimi: