Eksportowanie danych projektu do BigQuery

W konsoli Firebase dostępne są narzędzia umożliwiające przeglądanie i analizowanie do danych historycznych projektu. Za pomocą tych narzędzi można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących nad ich używaniem. Czasami warto też jednak skonfigurować własne zapytania, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Możesz to zrobić, eksportując dane projektu z Firebase do BigQuery. Na BigQuery. Możesz analizować dane za pomocą BigQuery SQL lub eksportować je do użycia z własnymi narzędziami.

Możesz skonfigurować w Firebase eksportowanie do BigQuery danych z tych usług Firebase:

Wymagane uprawnienia i sugerowane role

Aby wyświetlić ustawienia eksportu danych do BigQuery lub nimi zarządzać, musisz mieć wymagany poziom dostępu.

Jeśli nie masz odpowiedniego dostępu do Firebase, możesz poprosić o to Firebase właściciela projektu, aby przypisać Ci odpowiednią rolę w ustawieniach uprawnień konsoli Firebase. Jeśli masz pytania dotyczące dostępu do projektu Firebase, np. jak znaleźć lub przypisać właściciela, zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami o uprawnienia i dostęp do projektów Firebase.

Włącz funkcję eksportowania BigQuery

  1. Przejdź do Integracje w konsoli Firebase.

  2. Na karcie BigQuery kliknij Połącz.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć BigQuery.

.

Po włączeniu funkcji BigQuery Export w Google Analytics Monitorowanie wydajności lub przesyłanie wiadomości w chmurze:

  • Wybierz region zbioru danych. Po utworzeniu zbioru danych jego lokalizacja nie można zmienić, ale możesz skopiować zbiór danych do innej lokalizacji lub ręcznie przenieść (ponownie utworzyć) zbiór danych w innej lokalizacji. Aby się uczyć Więcej informacji znajdziesz w artykule o zmienianiu lokalizacji zbioru danych.

  • Domyślnie wszystkie aplikacje w projekcie są połączone z BigQuery oraz wszystkie aplikacje, które dodasz później do projektu, zostaną automatycznie połączone BigQuery; Możesz określić, które aplikacje mają wysyłać dane. Wszystkie dane internetowe z usług Google Analytics 4 w Dane z Google Analytics są też eksportowane automatycznie.

  • Firebase eksportuje kopię istniejących danych do BigQuery.

  • Firebase konfiguruje codzienne synchronizacje danych z projektu Firebase w BigQuery;

Aby wyłączyć funkcję BigQuery Export, odłącz projekt w konsoli Firebase.

Zmień lokalizację zbioru danych

Po włączeniu usługi BigQuery Export i utworzysz zbiór danych, nie możesz zmienić jego lokalizacji. Pamiętaj jednak: możesz skopiować istniejący zbiór danych do nowego zbioru danych o innym lokalizacji.

Więcej informacji o lokalizacjach zbiorów danych BigQuery znajdziesz tutaj: Lokalizacje zbiorów danych.

Wybierz usługę, której lokalizację chcesz zmienić w gromadzeniu danych.

.

Ceny i piaskownica BigQuery

Jeśli Twój projekt Firebase jest objęty bezpłatnym abonamentem Spark, Crashlytics, Komunikacja w chmurze, Google Analytics oraz Monitorowaniu wydajności, piaskownica BigQuery, który umożliwia bezpłatny dostęp do BigQuery. Więcej informacji: Korzystanie z piaskownicy BigQuery , aby dowiedzieć się więcej o możliwościach piaskownicy BigQuery.

Jeśli Twój projekt Firebase ma płatny abonament, możesz połączyć Testy A/B, Crashlytics, Komunikacja w chmurze, Google Analytics i Monitorowanie wydajności do BigQuery. Korzystanie z BigQuery zależy do normalnego poziomu Cennik BigQuery, który obejmuje ograniczony bezpłatny dostęp.