Predefiniowane role w kategorii produktów Firebase

Role te zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub tylko do odczytu do grup produktów. Są one zorganizowane wokół Google Analytics i ogólnych kategorii produktów.

Przypisz te role w kategoriach produktów członkom projektu za pomocą konsoli Firebase lub konsoli Google Cloud .

Role Firebase Analytics

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Przeglądający Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Firebase Rozwijaj role

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Development
roles/firebase.developAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Przeglądarka Firebase Developer
roles/firebase.developViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role jakości w Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator jakości Firebase
roles/firebase.qualityAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Przeglądarka jakości Firebase
roles/firebase.qualityViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role w Firebase Grow

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Grow
roles/firebase.growthAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Przeglądarka rozwoju Firebase
roles/firebase.growthViewer
Dostęp tylko do odczytu do: