نمای کلی محیط ها

برای برنامه های تولیدی، باید یک گردش کار توسعه واضح را تنظیم کنید، به خصوص اگر بیش از یک نفر روی برنامه شما کار می کند. یک گردش کار توسعه معمولاً شامل راه اندازی و مدیریت چندین محیط است.

Firebase سطوح مختلفی از پشتیبانی از گردش کار توسعه دهندگان و محیط های سازنده دارد. هنگامی که با شرایط و مفروضات گردش کار برنامه‌نویس در این صفحه آشنا شدید، بهترین روش‌های عمومی و دستورالعمل‌های امنیتی عمومی ما را برای راه‌اندازی پروژه Firebase و برنامه‌های خود بررسی کنید.

درباره محیط ها

در توسعه نرم‌افزار، محیط به تمام سخت‌افزار و نرم‌افزاری گفته می‌شود که برای اجرای نمونه‌ای از یک برنامه یا سیستمی از برنامه‌ها مورد نیاز است.

مجموعه‌ای از محیط‌ها جداسازی را برای توسعه و آزمایش نرم‌افزار بدون تأثیر بر کاربران فراهم می‌کنند. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، محیط های در سطح بالا به عنوان پیش تولید یا تولید در نظر گرفته می شوند و شما می توانید به تعداد مورد نیاز محیط های پیش تولید داشته باشید. این نمودار همچنین شیوه ها و ویژگی های رایج مرتبط با هر نوع محیط را توصیف می کند.

فرآیند پیشرفت یک ویژگی یا انتشار از طریق این محیط ها به تولید، خط لوله استقرار نامیده می شود.

نمودار نشان دهنده محیط هایی است که معمولاً خط لوله استقرار را تشکیل می دهند، از جمله توسعه، آزمایش و QA، مرحله بندی و در نهایت تولید

انواع محیط ها

یک محیط متشکل از زیرساخت های اساسی است که برای اجرا و پشتیبانی از برنامه، کد و داده های آن نیاز دارید. هر یک از اصطلاحات زیر را گسترش دهید تا توضیحات برخی از محیط‌های رایج را مرور کنید، از جمله نکاتی در مورد انواع داده‌های مورد استفاده در هر نوع محیط.

مراحل بعدی