Firebase را به برنامه Flutter خود اضافه کنید

پیش نیازها

اگر قبلاً یک برنامه Flutter ندارید، می‌توانید Get Started: Test Drive را برای ایجاد یک برنامه Flutter جدید با استفاده از ویرایشگر یا IDE دلخواه خود تکمیل کنید.

مرحله 1 : ابزارهای خط فرمان مورد نیاز را نصب کنید

 1. اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، Firebase CLI را نصب کنید .

 2. با اجرای دستور زیر با استفاده از حساب Google خود وارد Firebase شوید:

  firebase login
  
 3. FlutterFire CLI را با اجرای دستور زیر از هر دایرکتوری نصب کنید:

  dart pub global activate flutterfire_cli
  

مرحله 2 : برنامه های خود را برای استفاده از Firebase پیکربندی کنید

از FlutterFire CLI برای پیکربندی برنامه های Flutter خود برای اتصال به Firebase استفاده کنید.

از دایرکتوری پروژه Flutter خود، دستور زیر را برای شروع گردش کار پیکربندی برنامه اجرا کنید:

flutterfire configure


مرحله 3 : Firebase را در برنامه خود راه اندازی کنید

 1. از دایرکتوری پروژه Flutter خود، دستور زیر را برای نصب افزونه اصلی اجرا کنید:

  flutter pub add firebase_core
  
 2. از دایرکتوری پروژه Flutter خود، دستور زیر را اجرا کنید تا مطمئن شوید که پیکربندی Firebase برنامه Flutter شما به روز است:

  flutterfire configure
  
 3. در فایل lib/main.dart خود، افزونه هسته Firebase و فایل پیکربندی را که قبلا ایجاد کردید وارد کنید:

  import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
  import 'firebase_options.dart';
  
 4. همچنین در فایل lib/main.dart خود، Firebase را با استفاده از شی DefaultFirebaseOptions صادر شده توسط فایل پیکربندی مقداردهی اولیه کنید:

  await Firebase.initializeApp(
   options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
  );
  
 5. برنامه Flutter خود را بازسازی کنید:

  flutter run
  

مرحله 4 : افزونه های Firebase را اضافه کنید

شما از طریق پلاگین های مختلف Firebase Flutter، یکی برای هر محصول Firebase (به عنوان مثال: Cloud Firestore، Authentication، Analytics و غیره) در برنامه Flutter خود به Firebase دسترسی دارید.

از آنجایی که Flutter یک چارچوب چند پلتفرمی است، هر افزونه Firebase برای پلتفرم های اپل، اندروید و وب قابل اجرا است. بنابراین، اگر هر افزونه Firebase را به برنامه Flutter خود اضافه کنید، توسط نسخه های اپل، اندروید و وب برنامه شما استفاده خواهد شد.

در اینجا نحوه افزودن افزونه Firebase Flutter آورده شده است:

 1. از دایرکتوری پروژه Flutter خود، دستور زیر را اجرا کنید:

  flutter pub add PLUGIN_NAME
 2. از دایرکتوری پروژه Flutter خود، دستور زیر را اجرا کنید:

  flutterfire configure
  

  اجرای این دستور تضمین می کند که پیکربندی Firebase برنامه Flutter شما به روز است و برای Crashlytics و نظارت بر عملکرد در اندروید، افزونه های Gradle مورد نیاز را به برنامه شما اضافه می کند.

 3. پس از تکمیل، پروژه Flutter خود را بازسازی کنید:

  flutter run
  

شما آماده اید! برنامه‌های Flutter شما برای استفاده از Firebase ثبت و پیکربندی شده‌اند.

پلاگین های موجود

تولید - محصول نام افزونه iOS اندروید وب اپل دیگر
(macOS و غیره)
پنجره ها
تجزیه و تحلیل firebase_analytics
بتا
بررسی برنامه firebase_app_check
بتا
احراز هویت firebase_auth
بتا بتا
Cloud Firestore cloud_firestore
بتا بتا
توابع ابری cloud_functions
بتا
پیام رسانی ابری firebase_messaging
بتا
فضای ذخیره ابری firebase_storage
بتا بتا
Crashlytics firebase_crashlytics
بتا
لینک های پویا firebase_dynamic_links
پیام رسانی درون برنامه ای firebase_in_app_messaging
تاسیسات فایربیس firebase_app_installations
بتا
دانلود کننده مدل ML firebase_ml_model_downloader
بتا
نظارت بر عملکرد firebase_performance
پایگاه داده بیدرنگ firebase_database
بتا
پیکربندی از راه دور firebase_remote_config
بتا

یک برنامه نمونه را با Analytics امتحان کنید

مانند همه بسته ها، افزونه firebase_analytics با یک برنامه نمونه ارائه می شود.

 1. یک برنامه Flutter را که قبلاً برای استفاده از Firebase پیکربندی کرده اید باز کنید (دستورالعمل های این صفحه را ببینید).

 2. به دایرکتوری lib برنامه دسترسی پیدا کنید، سپس فایل main.dart موجود را حذف کنید.

 3. از مخزن نمونه برنامه Google Analytics، دو فایل زیر را در فهرست lib برنامه خود کپی-پیست کنید:

  • main.dart
  • tabs_page.dart
 4. برنامه Flutter خود را اجرا کنید.

 5. به پروژه Firebase برنامه خود در کنسول Firebase بروید، سپس روی Analytics در سمت چپ کلیک کنید.

  1. روی داشبورد کلیک کنید. اگر Analytics به درستی کار می‌کند، داشبورد یک کاربر فعال را در پانل «کاربران فعال در 30 دقیقه گذشته» نشان می‌دهد (پر کردن این پانل ممکن است زمان ببرد).

  2. روی DebugView کلیک کنید. این ویژگی را فعال کنید تا همه رویدادهای ایجاد شده توسط برنامه نمونه را مشاهده کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره راه‌اندازی Analytics، از راهنمای شروع برای iOS+ ، Android و وب دیدن کنید.

مراحل بعدی