Firebase'i Flutter uygulamanıza ekleyin

Ön koşullar

Henüz bir Flutter uygulamanız yoksa tercih ettiğiniz düzenleyiciyi veya IDE'yi kullanarak yeni bir Flutter uygulaması oluşturmak için Başlayın: Test Sürüşü'nü tamamlayabilirsiniz.

1. Adım: Gerekli komut satırı araçlarını yükleyin

 1. Henüz yapmadıysanız Firebase CLI'yı yükleyin.

 2. Şu komutu çalıştırarak Google Hesabınızla Firebase'e giriş yapın:

  firebase login
  
 3. Herhangi bir dizinden aşağıdaki komutu çalıştırarak FlutterFire CLI'yı yükleyin:

  dart pub global activate flutterfire_cli
  

2. Adım: Uygulamalarınızı Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırın

Flutter uygulamalarınızı Firebase'e bağlanacak şekilde yapılandırmak için FlutterFire CLI'yı kullanın.

Flutter proje dizininizde, uygulama yapılandırma iş akışını başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

flutterfire configure


3. Adım: Uygulamanızda Firebase'i başlatın

 1. Temel eklentiyi yüklemek için Flutter proje dizininizden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  flutter pub add firebase_core
  
 2. Flutter uygulamanızın Firebase yapılandırmasının güncel olduğundan emin olmak için Flutter proje dizininizde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  flutterfire configure
  
 3. lib/main.dart dosyanıza Firebase Core eklentisini ve daha önce oluşturduğunuz yapılandırma dosyasını içe aktarın:

  import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
  import 'firebase_options.dart';
  
 4. Ayrıca lib/main.dart dosyanızda, yapılandırma dosyası tarafından dışa aktarılan DefaultFirebaseOptions nesnesini kullanarak Firebase'i başlatın:

  await Firebase.initializeApp(
   options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
  );
  
 5. Flutter uygulamanızı yeniden oluşturun:

  flutter run
  

4. Adım: Firebase eklentilerini ekleyin

Flutter uygulamanızda Firebase'e, her bir Firebase ürünü (ör. Cloud Firestore, Authentication, Analytics vb.) için bir adet olmak üzere çeşitli Firebase Flutter eklentileri üzerinden erişirsiniz.

Flutter çok platformlu bir çerçeve olduğundan, her Firebase eklentisi Apple, Android ve web platformları için kullanılabilir. Yani Flutter uygulamanıza eklediğiniz Firebase eklentisi, uygulamanızın Apple, Android ve web sürümleri tarafından kullanılır.

Firebase Flutter eklentisini nasıl ekleyeceğiniz aşağıda anlatılmıştır:

 1. Flutter proje dizininizden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  flutter pub add PLUGIN_NAME
 2. Flutter proje dizininizden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  flutterfire configure
  

  Bu komutu çalıştırmak, Flutter uygulamanızın Firebase yapılandırmasının güncel olmasını sağlar. Ayrıca, Android'de Crashlytics ve Performance Monitoring için gerekli Gradle eklentilerini uygulamanıza ekler.

 3. Tamamlandıktan sonra Flutter projenizi yeniden oluşturun:

  flutter run
  

Her şey tamam. Flutter uygulamalarınız Firebase'i kullanacak şekilde kaydedilir ve yapılandırılır.

Mevcut eklentiler

Ürün Eklenti adı iOS Android Web Diğer Apple
(macOS vb.)
Windows
Analizler firebase_analytics
beta
Uygulama Kontrolü firebase_app_check
beta
Kimlik Doğrulama firebase_auth
beta beta
Cloud Firestore cloud_firestore
beta beta
Cloud Functions cloud_functions
beta
Bulut Mesajlaşma firebase_messaging
beta
Cloud Storage firebase_storage
beta beta
Crashlytics firebase_crashlytics
beta
Dinamik Bağlantılar firebase_dynamic_links
Uygulama içi mesajlaşma firebase_in_app_messaging
Firebase yüklemeleri firebase_app_installations
beta
Makine Öğrenimi Modeli İndirme Aracı firebase_ml_model_downloader
beta
Performansı İzleme firebase_performance
Gerçek Zamanlı Veritabanı firebase_database
beta
Remote Config firebase_remote_config
beta
Firebase için Vertex AI firebase_vertexai
beta

Analytics ile örnek bir uygulamayı deneyin

Tüm paketlerde olduğu gibi firebase_analytics eklentisinde de örnek program bulunur.

 1. Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırdığınız bir Flutter uygulamasını açın (talimatları bu sayfada bulabilirsiniz).

 2. Uygulamanın lib dizinine erişin, ardından mevcut main.dart dosyasını silin.

 3. Google Analytics örnek program deposundan, aşağıdaki iki dosyayı kopyalayıp uygulamanızın lib dizinine yapıştırın:

  • main.dart
  • tabs_page.dart
 4. Flutter uygulamanızı çalıştırın.

 5. Firebase konsolunda uygulamanızın Firebase projesine gidin, ardından sol gezinme bölmesinde Analytics'i tıklayın.

  1. Kontrol paneli'ni tıklayın. Analytics düzgün çalışıyorsa kontrol paneli, "Son 30 dakika içinde etkin olan kullanıcılar" panelinde etkin bir kullanıcıyı gösterir (bu panelin doldurulması biraz zaman alabilir).

  2. DebugView'u tıklayın. Örnek program tarafından oluşturulan tüm etkinlikleri görmek için özelliği etkinleştirin.

Analytics'i ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere iOS+, Android ve web için başlangıç kılavuzlarını inceleyin.

Sonraki adımlar