عیب یابی & سؤالات متداول برای Android و Firebase

این صفحه نکات و عیب‌یابی مشکلات خاص Android را ارائه می‌دهد که ممکن است هنگام استفاده از Firebase با آن مواجه شوید.

چالش های دیگری دارید یا مشکل خود را در زیر نمی بینید؟ حتماً سؤالات متداول اصلی Firebase را برای سؤالات متداول pan-Firebase یا محصول خاص بررسی کنید.

همچنین می‌توانید مخزن Firebase Android SDK GitHub را برای لیستی به‌روز از مشکلات گزارش‌شده و عیب‌یابی بررسی کنید. ما شما را تشویق می کنیم که مسائل مربوط به Firebase Android SDK خود را نیز در آنجا ثبت کنید!