Danh sách kiểm tra trước khi ra mắt Firebase

Tài liệu này chứa danh sách kiểm tra gồm những điều cần xem xét trước khi phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng Firebase.

Cập nhật ứng dụng đã kết nối

Android Thêm hàm băm SHA-1 của bản phát hành cho chứng chỉ ký của ứng dụng trong phần Cài đặt dự án của bảng điều khiển của Firebase (đối với mã ứng dụng khách OAuth). Đây là yêu cầu bắt buộc nếu ứng dụng của bạn sử dụng tính năng Xác thực Firebase (Đăng nhập bằng Google hoặc đăng nhập bằng số điện thoại) hoặc Liên kết động của Firebase.

iOS Cập nhật mã App Store và Mã gói cũng như Mã nhóm (nếu cần) trong phần Cài đặt dự án của bảng điều khiển của Firebase.

Web Thêm chế độ kiểm soát quyền truy cập cho miền của bạn để ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép.

Biết giới hạn kế hoạch của bạn và đặt thông báo về ngân sách

Tất cả các tính năng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Cloud Storage và Lưu trữ đều có giới hạn sử dụng cố định đối với gói giá Spark. Khi đạt đến các giới hạn này, ứng dụng của bạn có thể sẽ ngừng hoạt động như bạn mong muốn. Hãy cân nhắc nâng cấp lên Gói giá linh hoạt để loại bỏ những giới hạn này. Xem trang giá để biết thêm chi tiết.

Tất cả Thiết lập thông báo về ngân sách cho dự án của bạn trong bảng điều khiển Google Cloud.

Tất cả Hãy theo dõi trang tổng quan về Mức sử dụng và thanh toán trong bảng điều khiển của Firebase.

Bật tính năng Kiểm tra ứng dụng

Tất cả Để đảm bảo chỉ những ứng dụng của bạn mới có thể truy cập vào các dịch vụ phụ trợ, hãy bật tính năng Kiểm tra ứng dụng cho mọi dịch vụ hỗ trợ tính năng này.

Chuẩn bị dịch vụ

Analytics

Tất cả Xác định các thông số đối tượng cho Analytics để bắt đầu thu thập người dùng từ khi khởi chạy.

Tất cả Tải các tệp proguard lên cho bản phát hành để sử dụng trong Crashlytics.

Tất cả Bật tính năng liên kết BigQuery nếu bạn định sử dụng BigQuery với dữ liệu Analytics của mình.

Xác thực

Android Thêm hàm băm SHA-1 của bản phát hành cho chứng chỉ ký của ứng dụng trong phần Cài đặt dự án của bảng điều khiển của Firebase (đối với mã ứng dụng khách OAuth). Đây là yêu cầu bắt buộc nếu ứng dụng của bạn sử dụng chức năng đăng nhập bằng Google hoặc đăng nhập bằng số điện thoại.

iOS Đảm bảo bạn đã xử lý lỗi trên các nền tảng của Apple đối với các lỗi thường gặp.

Tất cả Tắt các nhà cung cấp mà bạn không sử dụng (đặc biệt là người dùng ẩn danh trong bảng điều khiển của Firebase).

Tất cả Nếu bạn sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google, hãy cá nhân hoá màn hình xin phép bằng OAuth.

Tất cả Tuỳ chỉnh miền và người gửi của bạn cho dịch vụ gửi email Xác thực.

Cloud Firestore

Android Đảm bảo bản phát hành sử dụng ProGuard để rút gọn mã. Nếu không có ProGuard, SDK Cloud Firestore và các phần phụ thuộc của nó có thể tăng tới 1MB vào kích thước tệp APK của bạn.

Tất cả Định cấu hình Quy tắc bảo mật để ngăn việc vô tình truy cập dữ liệu.

Gửi thông báo qua đám mây

iOS Hãy nhớ tải Khoá xác thực APNS của bạn lên cho tính năng Gửi thông báo qua đám mây trên các ứng dụng của Apple trong bảng điều khiển của Firebase. Nếu bạn sử dụng chứng chỉ APNS, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải chứng chỉ APNS sản xuất lên.

Tất cả Bật tính năng liên kết BigQuery nếu bạn định sử dụng BigQuery với dữ liệu Gửi thông báo qua đám mây của mình.

Cloud Storage

Tất cả Định cấu hình Các quy tắc bảo mật của Cloud Storage để ngăn chặn việc vô tình truy cập vào dữ liệu.

Crashlytics

Android Tải tệp ánh xạ Proguard lên cho các bản phát hành để sử dụng trong Crashlytics.

iOS Tải tệp dsym lên cho các bản phát hành để sử dụng trong Crashlytics.

Tất cả Bật tính năng liên kết BigQuery nếu bạn định sử dụng BigQuery với dữ liệu trên Crashlytics.

Android Thêm hàm băm SHA-1 của bản phát hành cho chứng chỉ ký của ứng dụng trong phần Cài đặt dự án của bảng điều khiển của Firebase (đối với mã ứng dụng khách OAuth).

Firebase ML

Android Xem bài viết Chuẩn bị ứng dụng Android học máy Firebase để phát hành công khai.

iOS Xem bài viết Chuẩn bị ứng dụng Apple ML trong Firebase để phát hành công khai.

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Android Định cấu hình các quy tắc Proguard để hoạt động với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

Tất cả Định cấu hình Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực để ngăn việc vô tình truy cập vào dữ liệu.

Tất cả Đảm bảo bạn đã sẵn sàng mở rộng quy mô. Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực có hạn mức mặc định đủ lớn cho hầu hết ứng dụng, nhưng một số ứng dụng có thể cần thêm dung lượng.

Cấu hình từ xa

Tất cả Đảm bảo mọi quy tắc Cấu hình từ xa thử nghiệm đều không ảnh hưởng đến người dùng bản phát hành và các giá trị mặc định thích hợp được phân phối trong ứng dụng của bạn.

Phát hành

Android Chạy các ứng dụng Android qua Phòng thử nghiệm để kiểm tra các lỗi phút chót.

Tất cả Tạo đường liên kết động cho các tính năng chính mới để dùng trong tài liệu quảng bá và mạng xã hội.