سؤالات متداول Firebase

چالش های دیگری دارید یا مشکل خود را در زیر نمی بینید؟ لطفاً یک اشکال را گزارش کنید یا یک ویژگی را درخواست کنید و به بحث‌های Stack Overflow بپیوندید.

پروژه های Firebase و برنامه های Firebase

مجوزها و دسترسی به پروژه های Firebase

پلتفرم ها و چارچوب ها

برای دریافت نکات و پاسخ‌های مفید برای سؤالات متداول بیشتر، از صفحات عیب‌یابی و سؤالات متداول مخصوص پلتفرم دیدن کنید.

کنسول Firebase

قیمت گذاری

قیمت گذاری توابع ابری

Cloud Storage برای قیمت گذاری Firebase

حریم خصوصی

آزمایش A/B

AdMob

تجزیه و تحلیل

احراز هویت

توابع ابری

پشتیبانی از عملکردهای ابری در زمان اجرا

پیام رسانی ابری

ویژگی‌های FCM در ژوئن 2023 منسوخ شد

Cloud Storage for Firebase

Crashlytics

برای راهنمایی های مفید و پاسخ به سؤالات متداول بیشتر، از صفحه عیب یابی و سؤالات متداول Crashlytics دیدن کنید.

مجموعه شبیه ساز محلی Firebase

میزبانی

نظارت بر عملکرد

برای راهنمایی‌های مفید و پاسخ به سؤالات متداول بیشتر ، از صفحه عیب‌یابی و سؤالات متداول نظارت بر عملکرد دیدن کنید.

پایگاه داده بیدرنگ

پیکربندی از راه دور

آزمایشگاه تست

برای راهنمایی های مفید و پاسخ به پرسش های متداول، از صفحه عیب یابی آزمایشگاه تست دیدن کنید.

ذخیره سازی بخش بندی کاربر Firebase