Firebase'i JavaScript projenize eklemenin alternatif yolları

Çoğu Firebase Web uygulaması için SDK'yı npm aracılığıyla kullanmanızı kesinlikle öneririz. Ancak, özel gereksinimleri olan kullanıcılar için Firebase, SDK'yı eklemek için alternatif yollar sunar. Bu sayfa, bu alternatif yöntemler için ayrıntılı kurulum talimatları sağlar:

 • CDN (içerik dağıtım ağı)
 • Node.js uygulamaları için npm

Bu yöntemleri kullanarak, mevcut kitaplıklardan herhangi birini uygulamanıza ekleyebilirsiniz.

CDN'den

Firebase JavaScript SDK'sının kısmi içe aktarımını yapılandırabilir ve yalnızca ihtiyacınız olan Firebase ürünlerini yükleyebilirsiniz. Firebase, Firebase JavaScript SDK'sının her kitaplığını küresel CDN'mizde (içerik dağıtım ağımız) depolar.

 1. Yalnızca belirli Firebase ürünlerini (örneğin, Kimlik Doğrulama ve Cloud Firestore) dahil etmek için, herhangi bir Firebase hizmetini kullanmadan önce aşağıdaki komut dosyasını <body> etiketinizin altına ekleyin:

  <body>
   <!-- Insert this script at the bottom of the HTML, but before you use any Firebase services -->
   <script type="module">
    import { initializeApp } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.5.2/firebase-app.js'
  
    // If you enabled Analytics in your project, add the Firebase SDK for Google Analytics
    import { getAnalytics } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.5.2/firebase-analytics.js'
  
    // Add Firebase products that you want to use
    import { getAuth } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.5.2/firebase-auth.js'
    import { getFirestore } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.5.2/firebase-firestore.js'
   </script>
  </body>
  
 2. Firebase yapılandırma nesnenizi ekleyin ve ardından uygulamanızda Firebase'i başlatın:

  <body>
   <script type="module">
    // ...
  
    // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
    const firebaseConfig = {
     // ...
    };
  
    // Initialize Firebase
    const app = initializeApp(firebaseConfig);
   </script>
  </body>
  

Node.js uygulamaları

 1. Firebase JavaScript SDK'sını kurun:

  1. Halihazırda bir package.json dosyanız yoksa, JavaScript projenizin kök dizininden aşağıdaki komutu çalıştırarak bir tane oluşturun:

   npm init
  2. firebase npm paketini yükleyin ve şunu çalıştırarak package.json dosyanıza kaydedin:

   npm install --save firebase@10.5.2
 2. Uygulamanızda Firebase modülünü kullanmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

  • Herhangi bir JavaScript dosyasından modüller require

   Yalnızca belirli Firebase ürünlerini (Authentication ve Cloud Firestore gibi) dahil etmek için:

   // Firebase App (the core Firebase SDK) is always required and
   // must be listed before other Firebase SDKs
   var firebase = require("firebase/app");
   
   // Add the Firebase products that you want to use
   require("firebase/auth");
   require("firebase/firestore");
   


  • Modülleri import için ES2015'i kullanabilirsiniz.

   Yalnızca belirli Firebase ürünlerini (Authentication ve Cloud Firestore gibi) dahil etmek için:

   // Firebase App (the core Firebase SDK) is always required and
   // must be listed before other Firebase SDKs
   import firebase from "firebase/app";
   
   // Add the Firebase services that you want to use
   import "firebase/auth";
   import "firebase/firestore";
   
 3. Firebase yapılandırma nesnenizi ekleyin ve ardından uygulamanızda Firebase'i başlatın:

  import { initializeApp } from 'firebase/app';
  
  // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
  const firebaseConfig = {
   //...
  };
  
  // Initialize Firebase
  const app = initializeApp(firebaseConfig);