Rozwiązywanie problemów & Często zadawane pytania dotyczące platform Apple i Firebase

Ta strona zawiera wskazówki i sposoby rozwiązywania problemów związanych z platformą Apple, które możesz napotkać podczas korzystania z Firebase.

Masz inne wyzwania lub nie widzisz swojego problemu opisanego poniżej? Zapoznaj się z głównymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi Firebase, aby uzyskać więcej często zadawanych pytań dotyczących Firebase lub produktów.

Możesz również sprawdzić repozytorium Firebase Apple platforms SDK GitHub, aby uzyskać aktualną listę zgłoszonych problemów i sposobów rozwiązywania problemów. Zachęcamy również do zgłaszania tam własnych problemów związanych z zestawem SDK platformy Firebase Apple!