Firebase'i Flutter uygulamanıza ekleyin

Önkoşullar

Halihazırda bir Flutter uygulamanız yoksa, tercih ettiğiniz düzenleyiciyi veya IDE'yi kullanarak yeni bir Flutter uygulaması oluşturmak için Başlarken: Test Sürüşünü tamamlayabilirsiniz.

1. Adım : Gerekli komut satırı araçlarını kurun

 1. Henüz yapmadıysanız, Firebase CLI'yi yükleyin .

 2. Aşağıdaki komutu çalıştırarak Google hesabınızı kullanarak Firebase'de oturum açın:

  firebase login
  
 3. Aşağıdaki komutu herhangi bir dizinden çalıştırarak FlutterFire CLI'yi kurun:

  dart pub global activate flutterfire_cli
  

2. Adım : Uygulamalarınızı Firebase kullanacak şekilde yapılandırın

Flutter uygulamalarınızı Firebase'e bağlanacak şekilde yapılandırmak için FlutterFire CLI'yi kullanın.

Uygulama yapılandırma iş akışını başlatmak için Flutter proje dizininizden aşağıdaki komutu çalıştırın:

flutterfire configure


3. Adım : Uygulamanızda Firebase'i başlatın

 1. Temel eklentiyi yüklemek için Flutter proje dizininizden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  flutter pub add firebase_core
  
 2. Flutter proje dizininizden, Flutter uygulamanızın Firebase yapılandırmasının güncel olduğundan emin olmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  flutterfire configure
  
 3. lib/main.dart dosyanızda, Firebase çekirdek eklentisini ve daha önce oluşturduğunuz yapılandırma dosyasını içe aktarın:

  import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
  import 'firebase_options.dart';
  
 4. Ayrıca lib/main.dart dosyanızda, yapılandırma dosyası tarafından dışa aktarılan DefaultFirebaseOptions nesnesini kullanarak Firebase'i başlatın:

  await Firebase.initializeApp(
   options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
  );
  
 5. Flutter uygulamanızı yeniden oluşturun:

  flutter run
  

4. Adım : Firebase eklentileri ekleyin

Firebase'e Flutter uygulamanızda, her bir Firebase ürünü için bir tane olmak üzere çeşitli Firebase Flutter eklentileri aracılığıyla erişirsiniz (örneğin: Cloud Firestore, Authentication, Analytics, vb.).

Flutter çok platformlu bir çerçeve olduğundan, her bir Firebase eklentisi Apple, Android ve web platformları için geçerlidir. Dolayısıyla, Flutter uygulamanıza herhangi bir Firebase eklentisi eklerseniz, uygulamanızın Apple, Android ve web sürümleri tarafından kullanılacaktır.

Firebase Flutter eklentisini nasıl ekleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

 1. Flutter proje dizininizden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  flutter pub add PLUGIN_NAME
 2. Flutter proje dizininizden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  flutterfire configure
  

  Bu komutu çalıştırmak, Flutter uygulamanızın Firebase yapılandırmasının güncel olmasını sağlar ve Android'de Crashlytics ve Performance Monitoring için gerekli Gradle eklentilerini uygulamanıza ekler.

 3. Tamamlandığında, Flutter projenizi yeniden oluşturun:

  flutter run
  

Hazırsınız! Flutter uygulamalarınız kaydedildi ve Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırıldı.

Mevcut eklentiler

Ürün eklenti adı iOS Android diğer elma
(macOS, vb.)
Analitik firebase_analytics
beta
Uygulama Kontrolü firebase_app_check
beta
kimlik doğrulama firebase_auth
beta
Bulut Firestore cloud_firestore
beta
Bulut İşlevleri cloud_functions
beta
Bulut Mesajlaşma firebase_messaging
beta
Bulut depolama firebase_storage
beta
Crashlytics firebase_crashlytics
beta
Dinamik Bağlantılar firebase_dynamic_links
Uygulama İçi Mesajlaşma firebase_in_app_messaging
Firebase kurulumları firebase_app_installations
beta
ML Modeli İndirici firebase_ml_model_downloader
beta
Performans İzleme firebase_performance
Gerçek Zamanlı Veritabanı firebase_database
beta
Uzak Yapılandırma firebase_remote_config
beta

Analytics ile örnek bir uygulamayı deneyin

Tüm paketler gibi, firebase_analytics eklentisi de örnek bir programla gelir.

 1. Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırdığınız bir Flutter uygulamasını açın (bu sayfadaki talimatlara bakın).

 2. Uygulamanın lib dizinine erişin, ardından mevcut main.dart dosyasını silin.

 3. Google Analytics örnek program deposundan aşağıdaki iki dosyayı kopyalayıp uygulamanızın lib dizinine yapıştırın:

  • main.dart
  • tabs_page.dart
 4. Flutter uygulamanızı çalıştırın.

 5. Firebase konsolunda uygulamanızın Firebase projesine gidin ve ardından sol gezinme bölmesinde Analytics'i tıklayın.

  1. Gösterge Tablosu'nu tıklayın. Analytics düzgün çalışıyorsa, kontrol panelinde "Son 30 dakikada etkin olan kullanıcılar" panelinde etkin bir kullanıcı gösterilir (bu panelin doldurulması zaman alabilir).

  2. DebugView'a tıklayın. Örnek program tarafından oluşturulan tüm olayları görmek için özelliği etkinleştirin.

Analytics kurulumu hakkında daha fazla bilgi için iOS+ , Android ve web için başlangıç ​​kılavuzlarını ziyaret edin.

Sonraki adımlar