获取我们在 Firebase 峰会上发布的所有信息,了解 Firebase 可如何帮助您加快应用开发速度并满怀信心地运行应用。了解详情

Bạn có thể làm gì với Liên kết động Firebase?

Các trường hợp sử dụng sau là một số cách bạn có thể sử dụng Liên kết động trong ứng dụng của mình để thúc đẩy tăng trưởng và tương tác.

Chuyển đổi người dùng web thành người dùng ứng dụng

Không có Liên kết động, nếu người dùng web di động cài đặt ứng dụng của bạn bằng cách mở liên kết cài đặt ứng dụng, họ phải điều hướng lại vị trí của họ. Với Liên kết động, bạn có thể đảm bảo rằng sau khi người dùng web cài đặt ứng dụng của bạn, họ có thể tiếp tục ở nơi họ đã dừng lại.

Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi người dùng web thành người dùng ứng dụng

Chiến dịch xã hội, email và SMS

Gửi khuyến mại bằng cách sử dụng các liên kết hoạt động trên bất kỳ nền tảng nào. Người dùng hiện tại và tương lai có thể đổi phiếu mua hàng của bạn cho dù họ sử dụng iOS, Android hay trình duyệt web và cho dù họ đã cài đặt ứng dụng của bạn hay chưa.

Các chiến dịch xã hội

Chia sẻ giữa người dùng với người dùng

Giúp người dùng của bạn dễ dàng chia sẻ nội dung ứng dụng của bạn với bạn bè của họ, bất kể bạn bè của họ sử dụng nền tảng nào hoặc bạn bè của họ đã sử dụng ứng dụng của bạn chưa.

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ giữa người dùng với người dùng

Chuyển đổi người dùng máy tính để bàn thành người dùng ứng dụng

Tạo Liên kết động khi người dùng web đánh dấu trang hoặc gửi cho họ một liên kết. Khi họ mở liên kết trên một thiết bị khác, họ có thể có được trải nghiệm tốt nhất cho thiết bị.

Chuyển đổi người dùng web trên máy tính để bàn thành người dùng ứng dụng

Quảng cáo ứng dụng trong thế giới thực

Sử dụng mã QR hoặc đèn hiệu Eddystone mã hóa Liên kết động trong màn hình thực của bạn để quảng cáo ứng dụng của bạn tại các sự kiện và địa điểm.